Tays Ihotautien klinikan palvelut

Ihotautien avohoidosta vastaavat ihotautipoliklinikka, toimenpideyksikkö ja haavakeskuksen poliklinikka. Vastaanotot ovat joko perinteisiä vastaanottokäyntejä tai etäkäyntejä videoyhteydellä.

Ihotaudit Taysissa

Ihotautien hoitoa Taysissa toteutetaan avo- ja vuodeosastohoitona. Vuodeosastolla on yhdeksän sairaansijaa vaikeille haava- ja ihottumapotilaille. Ihotautien avohoito sisältää ihotautien poliklinikan, toimenpideyksikön ja haavakeskuksen poliklinikan. Videoneuvotteluna tapahtuvat etävastaanotot ovat käytössä ihotautien poliklinikalla ja haavakeskuksessa. Pyrimme laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen potilashoitoon. Lisäksi kannamme vastuuta ihotautien ja allergologian erikoislääkäreiden koulutuksesta yhdessä Tampereen yliopiston kanssa ja teemme aktiivisesti tieteellistä tutkimustyötä ihotaudeista.

Ihotautien poliklinikka

Ihotautien poliklinikka keskittyy vaikea-asteisten ihottumasairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Yksiköllä on myös alueen ihotautien päivystysvastuu. Ihotautipoliklinikan yhteydessä toimii valohoitoyksikkö. Valohoitoa on mahdollista saada myös Tays Sastamalan sairaalassa, jonne yksi valohoitoyksikön valohoitolaitteista on sijoitettuna. Ihotautipoliklinikan lääkärit hoitavat sukupuolitauteja yhteistyössä Tampereen kaupungin terveyskeskuksen lääkäreiden kanssa erillisellä sukupuolitautipoliklinikalla. Sukupuolitautiklinikka sijaitsee Tampereen kaupungin tiloissa, mutta on tarkoitettu sairaanhoitopiirin kaikkien asukkaiden käyttöön.

Toimenpideyksikkö

Toimenpideyksikössä hoidetaan ihokasvaimia, erityisesti syöpäkasvaimia ja niiden esiasteita, monipuolisesti hyödyntäen perinteisen leikkaushoidon ohella muun muassa jäädytys-, laser- ja PDT-hoitoja. Lääkärivastaanottojen lisäksi käytössä on toimenpidesairaanhoitajan oma vastaanotto, jossa hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä lääkärin kanssa erilaisia ihomuutoksia.

Haavakeskuksen poliklinikka

Haavakeskuksessa hoidetaan moniammatillisessa tiimissä erilaisia kroonisia haavoja. Asiakkaan vastaanottokäynnille varataan paikalle kaikki ne ammattilaiset eri erikoisaloilta, joita asiakas tarvitsee haavan diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun. Tavoitteena on, että asia hoituu yhdellä tapaamisella ja hoito jatkuu perusterveydenhuollossa suunnitellusti. Tarvittaessa kotisairaanhoidon tukena voidaan toteuttaa kontrollikäynti etävastaanottona, jolloin kotona toimiva ammattilainen saa mahdollisuuden konsultoida haavan paranemisen etenemisessä asiantuntijahoitajaa tai tarvittaessa lääkäriä.

Vuodeosasto

Vuodeosastolla hoidetaan erityisesti kroonisista haavoista kärsiviä potilaita, jotka tarvitsevat usean erikoisalan moniammatillista osaamista ja operatiivista hoitoa. Osastolla hoidetaan myös vaikeita ihottumapotilaita ja ympärivuorokautista seurantaa tarvitsevia lääkealtistuspotilaita.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. OmaTaysissa näet muun muassa omat ajanvarauksesi ja voit täyttää sähköisiä kyselyitä. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä, mutta OmaTaysista pääsee kätevästi katsomaan niitä Omakantaan.

ihotaudit; haava

Kyllä

Päivitetty  15.8.2022