Siirry sivun sisältöön

Miten käsi-ihottuma vaikuttaa työkykyyn?

​Monesti käsi-ihottuma ilmaantuu vasta aikuisiällä ilman aikaisempaa ihottumataustaa, jolloin sitä ei ole mahdollista ennakoida.

Atooppinen käsi-ihottuma alkaa kuitenkin usein jo lapsena tai nuorena. Koska atopia on pysyvä ominaisuus, ja atooppinen käsi-ihottuma pahenee erilaisista ihoa ärsyttävistä tekijöistä, on se suositeltavaa huomioida jo tulevia opintoja ja ammatinvalintaa suunniteltaessa.

Suositeltavimpia töitä käsi-ihottumapotilaalle ovat käsien ihon suhteen puhtaat ja kuivat työtehtävät, kuten toimistotyyppinen työ.

Käsi-ihottumaa pahentavia tekijöitä ovat märkätyö, elintarvikkeiden käsittely, runsas käsienpesu, suojakäsineiden hautova vaikutus, likaiset ja pölyiset työtehtävät, voimakkaiden aineiden, kuten liuottimien, öljyjen ja pesuaineiden käsittely, sekä runsas mekaaninen rasitus. Näitä tekijöitä esiintyy tyypillisesti esimerkiksi keittiötyössä, elintarviketyössä, siivoustyössä, korkeaa hygieniatasoa vaativassa hoitotyössä, kampaamo- ja kauneudehoitoalalla, hierontatyössä, likaisissa ja pölyisissä työtehtävissä kuten rakennusalalla, LVI-työssä, autonasennuksessa, koneistuksessa ja monella teollisuuden alalla.

Tarvittaessa ammatinvalinnasta on hyvä keskustella esimerkiksi TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoimisto) tai oppilaitoksen ammatinvalinnanohjaajan kanssa.

Käsi-ihottuma on tavallisin iho-oireinen työperäinen sairaus. Työperäinen käsi-ihottuma voi olla ärsytyskosketusihottumaa, allergista kosketusihottumaa tai proteiinikosketusihottumaa.

Ammattitautia on syytä epäillä, jos ihottuma on alkanut työtehtävissä, johon liittyy mahdollisesti käsi-ihottumaa aiheuttavia aineita, joita potilas käsittelee työssään tai joita joutuu käsien iholle. Työperäinen käsi-ihottuma paranee työstä poissa ollessa muutaman viikon sisällä, mikäli altistumista kyseiselle tekijälle ei esiinny vapaa-aikana, ja pahenee jälleen työhön palattua.

Allergiatutkimuksilla selvitetään tai poissuljetaan mahdollinen kosketusallergia. Mikäli kosketusallergioita todetaan, arvioidaan niiden työperäisyys ja yhteys ajankohtaiseen iho-oireiluun. Mikäli käsi-ihottumaa selittävää kosketusallergiaa ei todeta, selvitetään työperäisyyttä tarvittaessa sairauslomaseurannan avulla. Ammattitautitutkimukset voi käynnistää esimerkiksi työterveyshuollossa tai työterveyshuollon puuttuessa omalla terveysasemalla. Epikutaanitutkimuksia tehdään keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden ihotautiyksiköissä sekä Työterveyslaitoksella. Ammattitautiepäilystä tulee informoida sairauskertomuskopiolla tai E-lausunnolla työnantajan tapaturmavakuutustyhtiötä, joka korvaa perustellun ammattitautiepäilyn kustannukset ja antaa päätöksen ammattitaudista. Yrittäjillä ammattitaudit kattava vakuutusturva kuuluu yrittäjän vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen.

Käsi-ihottuma saattaa rajoittaa merkittävästi työkykyä. Ammattitautitapauksissa potilaalla saattaa olla oikeus tapaturmavakuutusyhtiön tai työeläkeyhtiön korvaamaan ammatilliseen kuntoutukseen, mikäli ammattitaudin asettamien rajoitusten mukaan ei ole mahdollista enää jatkaa kyseisessä ammatissa. Ensisijaista on kuitenkin pyrkiä järjestämään työtehtävät sopivammiksi tai muokata työskentelytapoja yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa esimerkiksi käsien ihon suojausta parantamalla tai työssä käytettyjä aineita vaihtamalla.

Atooppinen käsi-ihottuma ei ole työperäistä, mutta saattaa silti rajoittaa työkykyä. Myös muut käsien alueella esiintyvät pitkäaikaiset ihosairaudet voivat vaikuttaa työkykyyn. Ensisijaista on huolehtia ihosairauden asianmukaisesta hoidosta. Jos työtehtävät pahentavat selvästi iho-oireilua ja ihon hoito aiheuttaa kohtuutonta pitkäaikaista rasitusta ja ihottuma uhkaa työkykyä, voi lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla hakea työeläkeyhtiöstä tai KELAsta ammatillista kuntoutusta. Yleensä kuntoutuksen määrä vastaa tai täydentää potilaan aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai se voi olla myös työkokeilu. Opiskelupaikka haetaan itse ja kuntoutustuki myönnetään, mikäli kuntoutuksen edellytykset täyttyvät.

Päivitetty 15.8.2018