Siirry sivun sisältöön

Melanoomapotilaan jatkoseuranta

Seurannan tavoiteena on havaita melanooman uusiutuminen mahdollisimman varhain. Aiemmin sairastettu melanooma lisää jonkin verran riskiä kehittää iholle uusia melanoomia tai muita ihosyöpiä, joiden varhainen tunnistaminen on potilaan edun mukaista.

Dermatoskoopin avulla monista ihokasvaimista voidaan nähdä niille tunnusomaisia rakenteita ja värimuutoksia.

Kun melanooma on leikattu pois riittävästi ja mahdolliset jatkotutkimukset ovat valmistuneet, siirtyy potilas jatkoseurantaan. Seurantaohjeet pohjautuvat pääosin melanooman uusiutumisriskiin, jota arvioidaan TNM-levinneisyysluokituksella:

  • T (tumor) viittaa melanooman syvyyteen (eli Breslow-luokitukseen), jota mitataan millimetreissä (mm).

  • N (node) ilmaisee, onko melanooma levinnyt läheisiin imusolmukkeisiin.

  • M (metastasis) viittaa etäpesäkkeiden olemassaoloon.

Seurantatiheys määräytyy levinneisyysasteiden perusteella. Valtaosalla melanoomapotilaista ennuste on niin hyvä, että leikkauksen jälkeen seuranta voidaan siirtää perusterveydenhuoltoon. Kaikista melanoomapotilaista noin 75–80 prosenttia pysyy tautivapaana loppuelämänsä ajan, ja esimerkiksi T1-luokan melanoomien ennuste on erinomainen (> 95% potilaista paranee pysyvästi). In situ -melanooma on niin pinnallinen, että näitä potilaita ei tarvitse seurata lainkaan.

Erikoissairaanhoidossa seurataan kohtalaisen ja suuren uusiutumisriskin potilaita sekä niitä, joiden melanooma-alttius on kohonnut (esimerkiksi poikkeavan runsasluomiset melanoomapotilaat).

Myös potilaan suorittamaa omaseurantaa suositellaan, jolloin koko iho tutkitaan hiuspohjasta jalkapohjiin noin 3 kuukauden välein. Avuksi voi pyytää myös lähiomaista tarkastamaan alueet, joita itse ei näe. Tarvittaessa käytetään ihon valokuvausta seurannan helpottamiseksi.

Melanooman uusiutumiseen voi viitata muun muassa uusi rusehtava väri melanooman leikkausarvessa. Myös eriväriset näppylät tai kyhmyt arven seudun ihossa, ihon alla tai muualla iholla saattavat olla merkki melanooman uusiutumisesta. Kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa voi tuntua suurentuneita imusolmukkeita.

Jos potilas havaitsee hälyttäviä oireita, suositellaan yhteydenottoa joko perusterveydenhuoltoon tai mahdollisesti suoraan potilasta hoitaneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön.

Päivitetty 15.8.2018