Ihomuutoksien seurantaan ja hoitoon liittyvät potilasohjeet

Mitä tulee huomioida leikkauksen jälkeen? Mitä ihokasvaimen voidehoidolla tarkoitetaan?