Siirry sivun sisältöön

Muut ihokasvaimille altistavat karsinogeenit

Syöpää aiheuttavia tekijöitä (karsinogeenejä) on useita erilaisia. Kemiallisia karsinogeenejä ovat esimerkiksi tupakansavu sekä terva ja fysikaalisia karsinogeenejä esimerkiksi röntgensäteily.

Tupakointi lisää riskiä sairastua okasolusyöpään, ja tupakointi on yleinen riskitekijä myös tyvisolusyövässä ja melanoomassa. Vaikutus johtuu luultavasti tupakoinnin vaikutuksesta immuunijärjestelmään. Ei ole todistettu, että tupakointi aiheuttaisi ihosyöpää, mutta tupakointi voi vaikuttaa negatiivisesti ihosyövän ennusteeseen.Tupakoinnin lopettaminen ei ole helppoa. Stumppi-sivustolta saat vinkkejä omatoimiseen tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa sekä vertaistukiryhmiä että lääkkeellistä hoitoa. Tuen tarpeessa voit kääntyä myös oman terveysasemasi puoleen.

Sädehoidossa käytetään suurienergistä, ionisoivaa säteilyä eli niin kutsuttua radioaktiivista säteilyä, ja se on yleisesti käytetty syövän hoitomuoto. Sädehoidetun alueen ihoon on suurempi riski saada ihosyöpä.Iholle ja ihon läpi annettava sädehoito muuttaa ihon rakennetta. Sädehoidon sietokykyyn vaikuttavat monet henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä, muut sairaudet ja lääkehoidot sekä tupakointi, ja nämä otetaan huomioon hoitoa annettaessa. Ihon kerrokset ohenevat, ja niitä ruokkivat mikroverisuonet kutistuvat; iholla on kuin palovamma. Sädehoidetun alueen iho onkin suojattava auringolta hoidon aikana ja niiden päättymisen jälkeen, sillä se palaa herkemmin kuin muu ympäröivä iho.

Altistuminen karsinogeenisille eli syöpää aiheuttaville aineille, kuten arsenikille, tervalle, hiilelle, parafiinille ja tietyntyyppisille öljyille, voi altistaa ihosyövälle. Suojautuminen oikeanlaisilla suojaimilla työssä ja vapaa-aikana vähentää ihosyöpäriskiä.

Arseeni

Suomessa on alueita, jossa maaperän arseenipitoisuus vaikuttaa juomaveteen porakaivoissa. Se voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa ihosyöpää ja muita syöpiä. Arseeni aiheuttaa myös ihon pigmenttihäiriöitä ja ihon paksuuntumista. Työssään riski voi olla esimerkiksi metalliteollisuuden työntekijöillä.

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä, esimerkiksi terva ja hiili, syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena. Ne voivat iholla altistaa syövälle.

Päivitetty 15.8.2018