Ihokasvaimille altistavat tekijät

UV-säteily on käytännössä ainoa ihosyöpiin vaikuttava tekijä, jolle altistumiseen pystymme itse vaikuttamaan. Muitakin altistavia tekijöitä on tarpeen tuntea, koska ne voivat yhdessä tai erikseen lisätä ihosyövän kehittymisen riskiä.

pic Yleistä altistavista tekijöistä

Miten voimme itse vaikutaa auringolle altistumiseen? Minkä vuoksi matkustelu ja maastamuutto saattaa kasvattaa ihosyöpä riskiä?

pic Aurinko

Auringon valo koostuu näkyvästä valosta, infrapuna- eli lämpösäteilystä ja ultraviolettisäteilystä (UV-säteily). Aurinko on merkittävin UV-säteilyn lähde ihmiselle.

pic Solarium

Solariumlaitteet tuottavat keinotekoista UV-säteilyä ihon kosmeettiseen ruskettamiseen. Ne eivät ole aurinkoa turvallisempia.

pic Muut UV säteilyn lähteet

Erilaiset ammatit ja harrastukset saattavat altistaa myös haitalliselle ultraviolettisäteilylle.

pic Ihon aurinko historia

Ihon palaminen etenkin lapsuudessa lisää riskiä sairastua melanoomaan, ja jopa yksi palamiskerta kaksinkertaistaa riskin.

pic Ikä ja sukupuoli

Ihosyöpäriski lisääntyy ihmisen vanhetessa. Nykyajan muuttunut aurinkokäyttäytyminen lisää myös nuorempien ihmisten ihosyöpiä.

pic Ihotyyppi

Ihmiset voidaan luokitella kuuteen (6) ihotyyppiin ruskettumattoman perusihonvärinsä, palamisherkkyytensä ja ruskettumistaipumustensa mukaan.

pic Sukurasite ja perimä

Perimällä on vaikutusta ihosyöpiin monella tapaa ja myöskin jotkin perinnölliset sairaudet voiat altistaa ihosyöville.

pic Aiempi ihosyöpä tai muut ihon ongelmat

Aiemmin sairastettu tyvi- tai okasolusyöpä lisää riskiä sairastua uudelleen ihosyöpään.

pic Luomet ja runsasluomisuus

Osa luomista on synnynnäisiä, ja osa hankittuja eli myöhemmällä iällä ilmestyneitä.

pic Elinsiirrot ja immunosuppressiiviset lääkkeet

Elinsiirtopotilailla on huomattavasti suurempi riski sairastua ihosyöpiin muuhun väestöön verrattuna.

pic Infektiot

Jotkut virukset voivat aiheuttaa syöpään johtavia mutaatioita ihmisten soluissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi ihmisen papilloomavirus (HPV) ja HI-virus (HIV).

pic Muut karsinogeenit

Syöpää aiheuttavia tekijöitä on useita erilaisia. Kemiallisia karsinogeenejä ovat esimerkiksi tupakansavu sekä terva ja fysikaalisia karsinogeenejä esimerkiksi röntgensäteily.

pic Hoidolle ja valolle altistavat lääkkeet

Joidenkin sairauksien hoitoon käytetään menetelmiä ja lääkkeitä, jotka voivat lisätä ihosyöpäriskiä.