Ihokasvaimien ennaltaehkäisy

UV-säteily on käytännössä ainoa ihosyöpiin vaikuttava tekijä, jolle altistumiseen pystymme itse vaikuttamaan.