Ihoinfektiot

Ihoinfektioita aiheuttavat erilaiset mikrobit kuten bakteerit, virukset sekä sienet. Ihoinfektiot ovat yleisiä ja suurin osa niistä on hoidettavissa omatoimisesti. Vaikka valtaosa infektiosta on lieviä, osa niistä on pitkäkestoisia ja vaatii useamman hoitokerran parantuakseen.