Krooninen eli pitkäaikainen alaraajahaava

Haavapotilaan kokonaisvaltainen tutkimus on välttämätöntä. Siihen kuuluvat muun muassa yleistilan, liitännäissairauksien, ravitsemustilan sekä sosiaalisen tilan arviointi. Vasta kokonaisvaltaisen tutkimuksen jälkeen huomio kiinnitetään haavaan. Krooniset eli pitkäaikaiset alaraajahaavat alentavat potilaan elämänlaatua ja kuormittavat terveydenhuollon resursseja. Haavan hoidossa huomio tulee kiinnittää sen aiheuttajaan. Paikallishoidon merkitys haavan paranemisessa on vain enintään viidesosa kokonaishoidosta. Mikäli haavan aiheuttajaa ei selvitetä ja hoideta, haavan paraneminen pitkittyy ja paraneminen hidastuu. Samanaikaisesti kasvaa haavatulehduksen riski ja haava saattaa jopa laajentua.

pic Mikä on krooninen alaraajahaava?

Krooninen eli pitkäaikainen alaraajahaava sijaitsee yleensä säären tai jalkaterän alueella. Kroonisten haavojen ennuste paranee, mitä aikaisemmin hoito aloitetaan.

pic Miten kroonisia alaraajahaavoja hoidetaan?

Kroonisten haavojen hoidossa kokonaisvaltainen hoito on tärkeää huomioida. Haavan syyn selvittäminen on erittäin tärkeää, jotta oikea hoitomuoto löydetään heti.

pic Miten voi estää kroonisen alaraajahaavan uusiutumista?

Kroonisen alaraajahaavan parannuttua jatkohoito on erittäin tärkeää. Laskimoperäisen alaraajahaavan umpeuduttua, potilaan on käytettävä tukisukkia elinikäisesti päivittäin.