Haavat

​​Haavapotilaan kokonaisvaltainen tutkimus on välttämätöntä. Siihen kuuluvat muun muassa yleistilan, liitännäissairauksien, ravitsemustilan sekä sosiaalisen tilan arviointi.

Vasta kokonaisvaltaisen tutkimuksen jälkeen huomio kiinnitetään haavaan. Krooniset eli pitkäaikaiset alaraajahaavat alentavat potilaan elämänlaatua ja kuormittavat terveydenhuollon resursseja. Haavan hoidossa huomio tulee kiinnittää sen aiheuttajaan.