Haavat

 

Haavapotilaan kokonaisvaltainen tutkimus on välttämätöntä. Siihen kuuluvat muun muassa yleistilan, liitännäissairauksien, ravitsemustilan sekä sosiaalisen tilan arviointi. Vasta kokonaisvaltaisen tutkimuksen jälkeen huomio kiinnitetään haavaan.

​Krooniset eli pitkäaikaiset alaraajahaavat alentavat potilaan elämänlaatua ja kuormittavat terveydenhuollon resursseja. Haavan hoidossa huomio tulee kiinnittää sen aiheuttajaan.

​​​​​​​​​​​
​​​​

Krooninen eli pitkäaikainen alaraajahaava sijaitsee usein säären tai jalkaterän alueella. Haavan syntyyn on useita vaikuttavia tekijöitä, joiden selvittäminen on erittäin tärkeää oikean hoitomuodon löytämiseksi.

Lue lisää...


KROONINEN ELI PITKÄAIKAINEN HAAVA

​​​​​​​​​​​
​​​​

Alaraajaturvotuksella tarkoitetaan jalkojen turpoamista. Yleisimmät alaraajaturvotuksen aiheuttajat ovat laskimoiden vajaatoiminta sekä lymfaturvotus eli imutieperäinen turvotus.

Lue lisää...


ALARAAJATURVOTUS

​​​​​​​​​​​
​​​​

Haava tarvitsee parantuakseen energiaa, proteiinia ja suojaravintoaineita. Riittävästä ja monipuolisesta ruokavaliosta saadaan haavan paranemiseen tarvittavat ravintoaineet.

Lue lisää...


RAVITSEMUS OSANA HAAVAHOITOA