Ajankohtainen

Jalkaklubi toiminta käynnistetty Suomessa

Julkaistu 26.3.2018 10.45

Helsingissä on käynnistynyt Suomen ensimmäinen Jalkaklubi. Se on mukautettu malli englantilaisesta Leg Clubista, joka on hyvän jalan näyttöön perustuva hoitojärjestelmä. 

 

 Jalkaklubi toimii sairaalan ulkopuolella ja sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä säärihaavojen syntyä. Henkilökunta Jalkaklubilla tekee ainutlaatuista yhteistyötä potilaiden, perusterveydenhuollon,  erikoissairaanhoidon, vapaaehtoisten ja yritysten kanssa. Avoimella sisäänpääsyllä pyritään madaltamaan hoitoon haketumisen kynnystä. Yksi Jalkaklubin tavoitteista on rohkaista potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa, edistää hoitomyöntyvyyttä sekä parantaa varhaisvaiheen hoitoa ja diagnoosia. Jalkaklubilla hoidetaan ja ennaltaehkäistään pääasiassa laskimoperäisistä sairauksista aiheutuneita iho-ongelmia, turvotusta ja haavoja. 

Jalkaklubissa jokainen potilas saa yksilöllistä hoitoa sosiaalisessa hoitoympäristössä. Vertaistuki auttaa irti haavoihin liittyvistä häpeän tunteesta ja eristäytymisestä. Jalkaklubin tavoitteena on myös edistää osallistumista ja terveyttä sekä parantaa liikuntatottumuksia kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman ja ohjauksen myötä.

Helsingissä Jalkaklubi Töölö toimii kerran viikossa kahden tunnin ajan eikä klubille tarvitse erillistä ilmoittautumista tai ajanvarausta. Hoitovuoroa odottaessa voi nauttia kupin kahvia tai teetä. Jalkaklubin vapaaehtoistyöntekijät huolehtivat, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin.