Tietoa

​​​​​​​​
​​​​

Lorem ipsum dolor sit amet....

Lue lisää...


MIKÄ ON TERVEYSKYLÄ.FI?​

​​​​​​​​
​​​​

Lorem ipsum dolor sit amet....

Lue lisää...


MIKÄ ON TERVEYSKYLÄ.FI?​

​​​​​​​​
​​​​

Lorem ipsum dolor sit amet....

Lue lisää...


MIKÄ ON TERVEYSKYLÄ.FI?​
Biopankki kerää ja säilyttää biologisia näytteitä (esimerkiksi kudos, veri, DNA) ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Se eroaa perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Biopankki luo uudenlaisia edellytyksiä tutkimukselle, koska biopankkinäytteisiin liitetään potilaan suostumuksella hänen sairauteensa liittyviä sairaalatietoja ja näytteistä analysoituja tietoja. Biopankin aineistoja analysoineen tutkimushankkeen tulokset palautuvat seuraavien tutkimusten käyttöön. Yhdistämällä kaikkia näitä tietoja selvitetään esimerkiksi perintötekijöiden ja elintapariskien yhteyttä kansantautien syntyyn sekä kehitetään sairauksien ehkäisyä ja uusia hoitoja. Biopankit tukevat geenitiedon hyödyntämistä tutkimuksessa sekä yksilöllisen lääketieteen kehittämistä.

Biopankkien toiminta on luvanvaraista. Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA arvioi biopankkien toiminnan eettisen pohjan perustamisvaiheessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira puolestaan antaa biopankille toimintaluvan ja valvoo niiden toimintaa. Biopankkien toimintaa määrittelee 1.9.2013 voimaan tullut Biopankkilaki.

Päivitetty  26.8.2016