SYÖPÄTUTKIMUKSET

Extracellular vesicles as biomarker in prostate cancer

Taija af Hällström (Orion Pharma ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM)

Comprehensive Primary Lung Tumour Analysis to Evaluate Precision Medicine Opportunities

Emmy Vershuren (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM)

Comparison of tissue protein levels in tongue cancer and healthy tongue

Suvi Renkonen (Helsingin yliopisto)

A mobile mini-microscope (MoMic) – evaluation for diagnostics

Johan Lundin (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM)

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mobiilimikroskoopin soveltuvuutta syöpä- ja infektiosairauksien diagnostiikkaan.

Biomarkkerit keuhkon karsinoidituumoreissa

Johanna Arola ja Tiina Vesterinen (Helsingin yliopisto)

Biopankkitutkimuksen tavoitteena on löytää keuhkokarsinoiditaudin ennustetta ja hoitovastetta kuvaavia merkkiaineita hyödyntämällä tutkimuksessa biopankkiin tallennettuja kudosnäytteitä. Uusilla merkkiaineilla pyritään parantamaan taudin diagnostiikkaa sekä antamaan päätöksentukea potilaiden seurannan ja hoitojen räätälöintiin.

T1 laryngeal cancer – prognosis and prognostic markers

Leena-Maija Aaltonen (HUS)

Mesothelin as a biomarker for mesothelioma

Arndt Schmitz (Bayer AG)

Quality Registry and Biobank for Thoracic Malignancies

Marjukka Myllärniemi (Helsingin yliopisto)

Haiman neuroendokriinisten kasvainten merkkiainetutkimus

Henna Sammalkorpi, Hanna Seppänen ja Caj Haglund (HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia ennusteellisia tekijöitä haiman neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikkaa ja hoidon suunnittelua varten.

Inter- and intra-tumoral heterogeneity of adenocarcinoma of the esophagus through cellular analysis of protein, microRNA and genomic profiles

Jari Räsänen ja Sandro Mattioli (HUS ja Bolognan yliopisto, Italia)

WHO project: A comprehensive molecular characterization of hematologic malignancies

Sirpa Leppä (HUS)

Tissue biomarkers in ovarian cancer biology and outcome prediction

Olli Carpen (Helsingin yliopisto)

Syöpäsydän

Päivi Lähteenmäki, Andreina Kero ja Liisa Järvelä (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun yliopistollinen keskussairaala)

Tutkimuksessa käytetään näytteitä 0–34 -vuotiaana syöpään sairastaneilta potilailta, joille on ilmaantunut sydän- ja verenkiertoelimistön myöhäisoire.  Tavoitteena on kehittää seurantamenetelmiä jotka perustuvat annettuun hoitoon ja henkilökohtaisiin riskitekijöihin näiden myöhäisoireiden mahdollisimman aikaiseksi havaitsemiseksi

Role and function of Prox1 transcription factor in rhabdomyosarcoma

Riikka Kivelä (Helsingin yliopisto)

Primary hyperparathyroidism – characterization and pathogenesis of different tumour subtypes

Camilla Schalin-Jäntti ja Johanna Arola (HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa primaarin hyperparatyreoosin tautimekanismeja, parantaa aggressiivisen taudin tunnistamista ja löytää merkkiaineita potentiaalisesti uusivaan tautiin sekä tunnistaa kuvantamiseen ja hoitoon soveltuvia kohdeproteiineja ja onkogeenisia signalointireittejä.

Characterization of novel sarcoma specific biomarkers and their role as prognostic and diagnostic markers and potential therapy targets

Tom Böhling (Helsingin Yliopisto)

HUS Syöpäkeskuksessa hoidettujen edennyttä melanoomaa sairastavien potilaiden antiPD1-vasta-ainehoidon teho ja turvallisuus sekä hoidon ennustetekijöiden tunnistaminen

Siru Mäkelä (HUS)

Immunoscoren prognostinen merkitys radikaalisti leikatuilla kolangiokarsinoomapotilailla

Ville Sallinen & al (HUS)