Provets väg till biobanken

Då du kommer till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts enheter för vård kan du bli ombedd att ge ett biobanksamtycke. Då får du läsa mer om vad biobanksverksamheten går ut på och får en blankett för samtycke. Du kan ge ditt samtycke med hjälp av blanketten. Utan samtycke används inte dina prover i biobank verksamheten. Om du vill, kan du även förbjuda ett framtida bruk av dina prover och uppgifter i biobanken. Samtyckesblanketten med tillhörande utredning kan även skickas till dig per post i samband med en kallelse eller ett tidsbeställningsbrev, och då kan du lämna in den undertecknade samtyckesblanketten till sjukhusets personal. 


Vad används mina prover och uppgifter till?
Biobanksforskningen stöder hälso- och sjukvårdens utveckling. Med hjälp av biobanksproverna och uppgifterna utreds sjukdomsorsaker samt arvsanlagens, miljöns och livsstilens inverkan på sjukdomars uppkomst. Målet med forskningen är att förhindra sjukdomar och skapa säkrare, effektivare och mer individuella behandlingar och diagnostik. Proverna och uppgifterna kan även användas av företag för produktutveckling.

 

 

 

Päivitetty  11.7.2018