Till forskare

​Helsingfors Biobank stöder translationell forskning inom sitt forskningsområde och ingår i ett nätverk av nationella och internationella biobanker. Helsingfors Biobank har ett brett forskningsområde och täcker alla specialområden inom HNS.

Vi erbjuder forskare högklassiga prover och analysuppgifter samt olika slags uppgifter som har att göra med provgivarna.