Provgivarens rättigheter

Som provgivare har du rätt att veta
  • om prover som tagits på dig förvaras i biobanken
  • varifrån uppgifterna om dig har inhämtats
  • vart dina prover och uppgifter har utlämnats eller överförts
  • information om ett hälsotillstånd som fastställts utgående från ett prov och en utredning om vad detta innebär. Denna information kan man dock bli tvungen att bekräfta via hälsovården. Varje fall bedöms individuellt. Beroende på situation kan provgivaren tvingas betala kostnader som direkt har att göra med detta.