Provgivarens rättigheter

Som provgivare har du rätt att

  • återkalla ditt samtycke
  • invända mot behandling av dina uppgifter
  • begränsa behandlingen av dina uppgifter
  • begära att få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att få dina uppgifter raderade samt
  • begära att få information om vad dina prover och uppgifter använts till. Du får denna information avgiftsfritt.
  • Du kan även fråga hurdan hälsorelaterad information som har fastställts från ditt prov i biobanksforskningen. Biobankens forskningsresultat kan emellertid sällan direkt utnyttjas för din egen vård. Du har även en möjlighet att få en utredning över vad resultaten betyder, men för utredningen kan vi debitera en avgift som täcker verifikations- och utredningskostnaderna.


För alla ovannämnda rättigheter finns det särskilda blanketter