Provgivarens dataskydd

Vad kan mina prover och uppgifter användas för?

Biobanksforskningen stöder hälso- och sjukvårdens utveckling. Med hjälp av biobanksproverna och uppgifterna utreds sjukdomsorsaker samt arvsanlagens, miljöns och livsstilens inverkan på sjukdomars uppkomst. Målet med forskningen är att förhindra sjukdomar och skapa säkrare, effektivare och mer individuella behandlingar och diagnostik. Proverna och uppgifterna kan även användas av företag för produktutveckling.

Provgivarens dataskydd

Biobanken hanterar dina uppgifter konfidentiellt och beaktar ditt integritetsskydd. Dina personuppgifter förblir alltså hemliga för forskarna, för de förvaras separat från proverna och en separat kod används för att identifiera proverna. Dina personuppgifter lämnas inte ut till exempelvis myndigheter eller din arbetsgivare.

”Helsingfors Biobank hanterar alltid proverna konfidentiellt och beaktar ditt integritetsskydd.”