Kontaktuppgifter

​Helsingfors Biobank
Besöksadress: Haartmansgatan 3 (4 vån.), 00290 Helsingfors
Postadress: PB 400, 00029 HNS
tfn +358 (0) 50 421 7659
biopankki (at) hus.fi

Personal

Pitkänen Kimmo
Biobankschef
tfn +358 (0) 575 8579
kimmo.pitkanen(at)hus.fi

Carpén Olli
Professor i patologi, vetenskaplig chef
tfn +358 (0) 40 505 5897
olli.carpen(at)helsinki.fi

Apell Mika
Laboratorieskötare
tfn +358 (0) 40 621 1013
mika.h.apell(at)hus.fi

Johanna Arola
Avdelningsöverläkare, patolog
tfn +358 (0) 50 427 1898
johanna.arola(at)hus.fi

Pia Bäckström
Laborator
tfn +358 (0) 50 347 6216
pia.j.backstrom(at)hus.fi

Hanna Heikkinen
IT-systemansvarig
tfn +358 (0) 46 923 3462
hanna.heikkinen(at)hus.fi

Janhunen Nina
Planerare
nina.janhunen(at)hus.fi

Knopp Theresa
Specialplanerare
tfn +358 (0) 40 537 0330

Nina Koistinen
Avdelningssekreterare
tfn +358 (0) 50 421 7659
nina.koistinen(at)hus.fi

Jaana Koski-Alhainen
Forskningsskötare
tfn +358 (0) 40 620 7904
jaana.koski-alhainen(at)hus.fi

Koskinen Miika, D.Sc., Docent
Head of Analytics
Tel. +358 (0) 40 4812110
miika.koskinen(at)hus.fi

Lahdenperä Ilona
Laboratory assistant
Tel. +358 (0) 40 668 3183
ilona.lahdenpera(at)hus.fi

Taru Lahdenperä
Avdelningssekreterare
tfn +358 (0) 50 526 7361
taru.lahdenpera(at)hus.fi

Lehto Marja
Forskningsskötare
Marja.K.Lehto(at)hus.fi

Loukola Anu
Laborator
anu.loukola(at)hus.fi

Otto Manninen
Forskare
otto.manninen(at)hus.fi

Tuomas Mirtti
Specialistläkare i patologi, koordinator
tfn +358 (0) 50 428 7463
tuomas.mirtti(at)hus.fi

Niemelä Janita
Forskningsskötare
janita.niemela(at)hus.fi

Niinimäki Jenni
Laboratorieskötare
tfn +358 (0) 40 182 9965
jenni.niinimaki(at)hus.fi

Maaret Nummi
Laborator
tfn +358 (0) 46 921 4805
maaret.nummi(at)hus.fi

Punkka Eero
Kundservicechef
Tel. +358 (0) 50 369 9540
eero.punkka(at)hus.fi

Toni Rönn
IT-systemansvarig
tfn +358 (0) 50 441 6938
toni.ronn(at)hus.fi

Salmi Jani
Data Scientist
jani.salmi(at)hus.fi

Tiihonen Anne
Koordinator
anne.tiihonen(at)hus.fi

Tiitto Roosa
Forskningsskötare
tfn +358 (0) 40 198 5534
roosa.tiitto(at)hus.fi

Tirri Petra
Forskningsskötare
tfn +358 (0) 40 682 1176
petra.tirri(at)hus.fi

Vikholm Suvi
Laboratorieskötare
suvi.vikholm(at)hus.fi