Kontaktuppgifter

​Helsingfors Biobank
Besöksadress: Haartmansgatan 3 (4 vån.), 00290 Helsingfors
Postadress: PB 400, 00029 HNS
tfn +358 (0) 50 421 7659
biopankki (at) hus.fi

Personal
Kimmo Pitkänen
Biobankschef
tfn +358 (0) 575 8579
kimmo.pitkanen(at)hus.fi

Olli Carpén
Professor i patologi, vetenskaplig chef
tfn +358 (0) 40 505 5897
olli.carpen(at)helsinki.fi

Johanna Arola
Avdelningsöverläkare, patolog
tfn +358 (0) 50 427 1898
johanna.arola(at)hus.fi

Tuomas Mirtti
Specialistläkare i patologi, koordinator
tfn +358 (0) 50 4287463
tuomas.mirtti(at)hus.fi

Sirpa Soini
Förvaltningsjurist
tfn +358 (0) 50 467 3137
sirpa.soini(at)hus.fi

Hanna Heikkinen
IT-systemansvarig
tfn +358 (0) 46 923 3462
hanna.heikkinen(at)hus.fi

Toni Rönn
IT-systemansvarig
toni.ronn(at)hus.fi

Raija Lahdenperä
Laborator, kvalitetsansvarig
tfn +358 (0) 50 427 0530
raija.lahdenpera(at)hus.fi

Maaret Nummi
Laborator
tfn +358 (0) 46 921 4805
maaret.nummi(at)hus.fi

Tiina Vesterinen
Koordinator
tfn +358 (0) 50 415 5553
tiina.vesterinen(at)helsinki.fi

Pia Bäckström
Bioanalytiker
tfn +358 (0) 50 347 6216
pia.j.backstrom(at)hus.fi