Vad är biobanksamtycke?

​Genom ett skriftligt biobanksamtycke tillåter du att dina prover och uppgifter överförs till biobanken och att de används för medicinsk forskning.

Samtycket kan tas tillbaka när som helst utan att man behöver uppge någon orsak. Samtycket tas tillbaka skriftligt genom att skicka ett fritt formulerat brev till biobanken eller genom att använda en speciell blankett.

BIOBANKSAMTYCKE