Vad är biobanksamtycke?

​Deltagandet i biobankverksamheten är frivilligt och grundar sig på ett samtycke. Genom ett skriftligt biobanksamtycke tillåter du att dina prover och uppgifter överförs till biobanken och att de används för medicinsk forskning.


Samtycket kan återkallas när som helst utan att du behöver uppge någon orsak. Det påverkar inte tillgången till hälsovårdstjänster om du låter bli att ge ett samtycke eller senare återkallar det. Samtycket återkallas skriftligt genom att skicka ett fritt formulerat brev till biobanken eller genom att använda en speciell blankett.


Samtycket kan även gälla gamla och redan tagna prover och uppgifter. De kan även överföras till biobanken genom att informera om en planerad överföring till exempel i massmedier eller per brev, varvid du har rätt att förbjuda överföringen till och behandlingen av dina prover och uppgifter i biobanken.