Helsingfors Biobank

En biobank samlar in och förvarar biologiska prover och hälsouppgifter om provgivarna för medicinsk forskning. Den skiljer sig från traditionella forskningsprovsamlingar genom att man i en biobank inte enbart samlar in prover för en viss undersökning, utan också för olika framtida forskningsbehov.

Päivitetty  17.7.2018