Ajankohtainen

Sähköinen biopankkisuostumus on otettu käyttöön

Julkaistu 23.3.2017 0.00

Jokaisella on mahdollista olla mukana ehkäisemässä sairauksia, kehittämässä hoitoja ja edistämässä terveyttä antamalla näytteensä biopankkitutkimukseen.

Biopankkilain mukaan biopankkinäytteen luovuttaminen edellyttää näytteenantajalta kirjallisen suostumuksen. Helsingin biopankki on kerännyt suostumuksia ja näytteitä HUSn yksiköissä marraskuusta 2015 alkaen. Nyt Biopankin paperinen suostumuslomake on saanut rinnalleen sähköisen biopankkisuostumuksen. 

Terveyskylän biopankkitalossa annettavassa sähköisessä suostumuksessa käyttäjien tietoturvalliseen tunnistamiseen käytetään kansalaisille tarkoitettua VETUMA-tunnistusta, jonka käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset. Ennen suostumuksen antamista käyttäjä saa tutustuttavakseen biopankkitoimintaa kuvaavan selvityksen, minkä jälkeen palvelussa voi tunnistautua ja antaa biopankkisuostumuksen sähköisesti. Aikaisemmin käytössä olleet paperilomake sekä verkosta tulostettava biopankkisuostumus säilyvät edelleen käytössä.

 

Helsingin Biopankin sähköisen suostumuksen löydät seuraavista osoitteista:

https://suostumus.terveyskyla.fi/Helsinginbiopankki/

http://osanatiedetta.fi/