KEUHKOSAIRAUDET

Quality Registry and Biobank for Thoracic Malignancies

Marjukka Myllärniemi, Ilkka Ilonen ja Jari Räsänen (Helsingin yliopisto, HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä mesoteliooman ja muiden rintakehän syöpäsairauksien merkkiaineita verestä ja verrata niitä taudinkulkuun ja kliinisiin tietoihin sekä verrokkipotilaisiin joilla ei ole pahanlaatuista sairautta.

 

Molecular profiling of idiopathic pulmonary fibrosis

Marjukka Myllärniemi (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ne proteiinit, joiden veripitoisuus on muuttunut idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla. Tutkimukseen on kerätty 23 potilaan verinäytekohortti, johon etsitään Helsingin Biopankista ikä- ja sukupuolivakioituja verrokkinäytteitä proteiinianalyyseja varten.

 

Lasten diffuusien keuhkosairauksien HRTT-löydökset -hanke

Laura Martelius (HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa keuhkobiopsialla diagnosoitujen diffuusien keuhkosairauksien lukumäärä lapsilla, joille on tehty HRTT-tutkimus (high-resolution tietokonetomografia) HUS Lastenklinikalla sekä dokumentoida tautikohtaisesti HRTT-tutkimusten kuvantamislöydöksiä.

 

Biomarkkerit keuhkon karsinoidituumoreissa

Johanna Arola ja Tiina Vesterinen (Helsingin yliopisto)

Biopankkitutkimuksen tavoitteena on löytää keuhkokarsinoiditaudin ennustetta ja hoitovastetta kuvaavia merkkiaineita hyödyntämällä tutkimuksessa biopankkiin tallennettuja kudosnäytteitä. Uusilla merkkiaineilla pyritään parantamaan taudin diagnostiikkaa sekä antamaan päätöksentukea potilaiden seurannan ja hoitojen räätälöintiin.

https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/jc.2018-01931/5289725


 

Comprehensive Primary Lung Tumour Analysis to Evaluate Precision Medicine Opportunities

Emmy Verschuren (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM)

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia keuhkosyövän kudotyyppispesifistä immuuniympäristöä. Tutkimusta varten immunovärjätään levyepiteeli-, adenoskvamoosi- ja papillaarista adenokarsinoomaa, jotta selvitetään kasvaimen kehitykseen positiivisesti vaikuttavien neutrofiilien ja negatiivisesti vaikuttavien T-solujen läsnäolo.

Päivitetty  28.2.2019