Esiselvitys- ja näyteluovutus

Esiselvityspyyntö 

 

Helsingin Biopankki käyttää ProMa extranet -järjestelmää sähköiseen asiointiin. Internet Explorer selainta ei tueta ProMa Extranet järjestelmässä. Ole hyvä ja valitse Google Chrome tai Mozilla Firefox selain ProMan sähköissä asioinissa. 


Esiselvityksessä selvitetään, löytyykö Helsingin Biopankista näytteitä ja dataa haluamillasi inkluusio- ja ekskluusio -kriteereillä (esim. diagnoosit). Huomioithan, että Helsingin Biopankin vastaus esiselvityspyyntöön on pakollinen liite HUSin eettisen toimikunnan lausuntohakemukseen.  

 

Jättääksesi esiselvityspyynnön sinun tulee ensin rekisteröityä järjestelmään. Varaa esiselvitykseen aikaa 1-3 viikkoa. 

 Rekisteröidy järjestelmään täältä.

Eettinen arviointi 

 

Tutkijan työpöytä on HUSin sähköinen asiointijärjestelmä, jonka kautta voit jättää lausuntohakemuksen HUSin eettiselle toimikunnalle. Mikäli tutkimus on saanut puoltavan lausunnon HUSin ulkopuoliselta eettiseltä tai tieteelliseettiseltä toimikunnalta, toinen lausunto ei ole tarpeen; mainitsethan tästä esiselvitystä tehdessäsi. 

 

Tukijan työpöytään voi kirjautua kaikki suomalaisen henkilötunnuksen omaavat. Jos tutkimusryhmässä ei ole suomalaista yhteistyökumppania, Helsingin Biopankin henkilöstö täyttää sähköisen lomakkeen tutkimusryhmän puolesta. 

 

Helsingin Biopankin lausunto näytteiden saatavuudesta (eli vastaus esiselvityspyyntöön) on pakollinen liite HUSn eettisen toimikunnan lausuntohakemukseen. Lisäohjeet ja lista vaadittavista asiakirjoista löytyy täältä.

 

Varaa eettisen lausunnon saamiseksi aikaa noin neljä viikkoa. Biopankkitutkimukset voi jättää arvioitavaksi kaikkiin toimikuntiin. 

 

HUSin tutkija: huomioithan että saatuasi eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksellesi, sinun tulee myös jättää HUS tutkimuslupahakemus tutkijan työpöydän kautta. 

 

SIIRRY TUTKIJAN TYÖPÖYDÄLLE https://tutkija.hus.fi

 

 

Luovutuspyyntö  

 

Helsingin Biopankki käyttää ProMa extranet -järjestelmää sähköiseen asiointiin.  

 

Kun olet tehnyt ProMa-järjestelmän kautta sähköisen esiselvityksen, saanut siihen vastauksen Helsingin Biopankista ja saanut eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiseksi, voit jättää näytteiden ja tietojen luovutuspyynnön Helsingin Biopankkiin. 

 

SIIRRY PROMAAN https://www.auria.fi/hbb_proma/ 

 

Näytteiden luovutus  

 

Lopullisen päätöksen näytteiden luovuttamisesta tekee HUSn johtajaylilääkäri Helsingin Biopankin suosituksesta. Johtajaylilääkärin puoltavan päätöksen jälkeen Helsingin Biopankki laatii luovutussopimuksen (Material Transfer Agreement, MTA), jonka tutkija ja hänen taustaorganisaationsa edustaja allekirjoittaa ennen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamista. Taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys. MTA sisältää hinta-arvion.  

Näytteiden luovuttamisprosessiin kuluva aika riippuu pyydettyjen näytteiden tyypistä ja määrästä sekä tutkimusryhmän mahdollisuuksista tarvittaessa avustaa kliinistä asiantuntemusta vaadittavissa tehtävissä. 

 

Huomaa, että vaikka tutkimuksella on voimassa oleva päätös ja MTA, Helsingin Biopankki ei voi taata näytteiden toimittamista. Biopankkitutkimukseen menevien näytteiden lopullinen valinta tapahtuu aina yhteistyössä kliinikoiden kanssa ottaen huomioon näytteiden ensisijainen tarve kliiniseen käyttöön, tietojen ja näytteiden laatu, koko tai värjäys sekä potilaan sairaushistoria ja muut mahdolliset poissulkemisperusteet.  

Tutkimustulosten julkaiseminen ja palauttaminen biopankkiin  

 

Helsingin Biopankki edellyttää näytteistä analysoitujen tulosten ja/tai raakadatan palauttamisen biopankkiin, jotta ne voidaan myöhemmin luovuttaa muille hankkeille. MTA:ssa määritellään, missä muodossa ja milloin tulokset palautetaan. Tutkimustulokset tulee myös julkaista esimerkiksi alan tieteellisessä julkaisussa. Tutkimustulosten luovuttaminen eteenpäin voidaan sopia tapahtuvan vasta tulosten julkaisemisen jälkeen.