Esiselvitys- ja näyteluovutus

         

Esiselvityspyyntö 

FINGENIOUSTM on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta voit tehdä esiselvitys- tai luovutuspyynnön valitsemaasi suomalaiseen sairaalabiopankkiin. Halutessasi, voit tavoittaa kaikki kuusi sairaalabiopankkia yhdellä hakemuksella. Mukana palvelussa ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Tampereen Biopankki.

Esiselvitysvaiheessa varmistuu, löytyykö biopankista näytteitä ja dataa haluamillasi inkluusio- ja ekskluusiokriteereillä (esim. diagnoosit). Esiselvityksen vastauksen saat 1-3 viikossa. Huomioithan, että biopankin vastaus esiselvityspyyntöön on pakollinen liite HUSin eettisen toimikunnan lausuntohakemukseen.  

Jättääksesi uuden esiselvityspyynnön sinun tulee ensin rekisteröityä FINGENIOUSTM palveluun.

FINGENIOUSTM palvelu ei toimi Internet Explorer selaimella. Ole hyvä ja valitse Google Chrome tai Mozilla Firefox selain päästäksesi FINGENIOUSTM sähköiseen palveluun. 

Rekisteröidy  FINGENIOUSTM palveluun täällä.

Kirjaudu  FINGENIOUSTM palveluun täällä.

HUOM! Jos olet aikaisemmin jättänyt esiselvitys—tai luovutuspyynnön Helsingin Biopankin ProMa järjestelmän kautta, pyynnöt näkyvät myös FINGENIOUSTM palvelussa. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä ensin FINGENIOUSTM palveluun. FINGENIOUSTM toimii kuten ProMa uusien pyyntöjen suhteen, mutta ProMassa aloitettuja pyyntöjä ei voi enää muokata FINGENIOUSTM palvelussa. Järjestelmävaihdon nopeuttamiseksi, suosittelemme tekemään uuden esiselvitys /luovutuspyynnön  FINGENIOUSTM palvelussa. Tarvittaessa, pääset vanhaan järjestelmään täältä.

            

              

                  Helsingin Biopankin näyteluovutusprosessi


 

Eettinen arviointi 

Eettisen toimikunnan puolto on Helsingin Biopankin näytteiden luovutuksen ehto. Voit jättää lausuntohakemuksen HUSin eettiselle toimikunnalle käyttäen Tutkijan työpöytä-nimistä HUSin sähköistä asiointijärjestelmää. Mikäli tutkimus on saanut puoltavan lausunnon HUSin ulkopuoliselta eettiseltä tai tieteelliseettiseltä toimikunnalta, toinen lausunto ei ole tarpeen. Mainitsethan tästä esiselvitystä tehdessäsi.

Tutkijan työpöytään voivat kirjautua kaikki, joilla on suomalainen henkilötunnus. Jos tutkimusryhmässä ei ole suomalaista yhteistyökumppania, Helsingin Biopankin henkilöstö voi täyttää sähköisen lomakkeen tutkimusryhmän puolesta.

Helsingin Biopankin lausunto näytteiden saatavuudesta (eli vastaus esiselvityspyyntöön) on pakollinen liite HUSin eettisen toimikunnan lausuntohakemukseen. Lisäohjeet ja lista vaadittavista asiakirjoista löytyy täällä.

Varaa eettisen lausunnon saamiseksi aikaa noin neljä viikkoa. Biopankkitutkimukset voi jättää arvioitavaksi kaikkiin toimikuntiin.

HUSin tutkija: huomioithan että saatuasi eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksellesi, sinun tulee myös jättää HUS tutkimuslupahakemus tutkijan työpöydän kautta.

 

SIIRRY TUTKIJAN TYÖPÖYDÄLLE https://tutkija.hus.fi

 

 

Aineistonluovutuspyyntö  

FINGENIOUSTM on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta voit tehdä esiselvitys- tai luovutuspyynnön valitsemaasi suomalaiseen sairaalabiopankkiin. Halutessasi, voit tavoittaa kaikki kuusi sairaalabiopankkia yhdellä hakemuksella. Mukana palvelussa ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Tampereen Biopankki.

Kun olet tehnyt FINGENIOUSTM (aikaisemmin ProMa) palvelun kautta sähköisen esiselvityksen, saanut siihen vastauksen Helsingin Biopankista ja saanut eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiseksi, voit jättää näytteiden ja tietojen luovutuspyynnön Helsingin Biopankkiin FINGENIOUSTM palvelun kautta. 

FINGENIOUSTM palvelu ei toimi Internet Explorer selaimella. Ole hyvä ja valitse Google Chrome tai Mozilla Firefox selain päästäksesi FINGENIOUSTM sähköiseen palveluun. 

Kirjaudu  FINGENIOUSTM palveluun täällä.

HUOM! Jos olet aikaisemmin jättänyt esiselvitys—tai luovutuspyynnön Helsingin Biopankin ProMa järjestelmän kautta, pyynnöt näkyvät myös FINGENIOUSTM palvelussa. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä uudestaan FINGENIOUSTM palveluun. FINGENIOUSTM toimii kuten ProMa uusien pyyntöjen suhteen, mutta ProMassa aloitettuja pyyntöjä ei voi enää muokata FINGENIOUSTM palvelussa. Järjestelmävaihdon nopeuttamiseksi, suosittelemme tekemään uuden esiselvitys /luovutuspyynnön  FINGENIOUSTM palvelussa. Tarvittaessa, pääset vanhaan järjestelmään täältä. 

Näytteiden ja tietojen luovutus

Lopullisen päätöksen näytteiden luovuttamisesta tekee HUSin johtajaylilääkäri (JYL) Helsingin Biopankin esityksestä. Johtajaylilääkärin puoltavan päätöksen jälkeen Helsingin Biopankki laatii luovutussopimuksen (Material Transfer Agreement, MTA), jonka tutkija ja hänen taustaorganisaationsa edustaja allekirjoittavat ennen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamista. Taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys. MTA sisältää hinta-arvion.

Näytteiden luovuttamisprosessiin kuluva aika riippuu pyydettyjen näytteiden tyypistä ja määrästä sekä tutkimusryhmän mahdollisuuksista tarvittaessa avustaa kliinistä asiantuntemusta vaadittavissa tehtävissä.

Huomaa, että vaikka tutkimuksella on voimassa oleva päätös ja MTA, Helsingin Biopankki ei voi taata näytteiden toimittamista. Biopankkitutkimukseen menevien näytteiden lopullinen valinta tapahtuu aina yhteistyössä kliinikoiden kanssa. Valinnassa otetaan huomioon näytteiden mahdollinen ensisijainen tarve kliinisessä käytössä, tietojen ja näytteiden laatu, sekä potilaan sairaushistoria ja muut mahdolliset poissulkemisperusteet.

Tutkimustulosten julkaiseminen ja palauttaminen biopankkiin

Helsingin Biopankki edellyttää näytteistä analysoitujen tulosten ja/tai raakadatan palauttamista biopankkiin, jotta niitä on jatkossa mahdollista käyttää muissa samoja näytteitä hyödyntävissä biopankkitutkimuksissa. Biopankki edellyttää tutkimushankkeelta yksityiskohtaista kuvausta käytetyistä menetelmistä ja laatukriteereistä ja MTA:ssa määritellään, missä muodossa ja milloin tulokset palautetaan. Tutkimustulokset tulee myös julkaista esimerkiksi alan tieteellisessä julkaisussa. Biopankin kanssa on mahdollista sopia, että tutkimustulokset luovutetaan edelleen muiden tutkijoiden käyttöön vasta tulosten julkaisemisen jälkeen.  

 

 

Hinnasto

Helsingin Biopankin taustaorganisaatioiden (HUS, HY, Kymsote, Eksote, PHHYKY) tutkijoita ei veloiteta näytteistä, ainoastaan näytteiden poimimiseen ja tietojen yhdistämiseen kuluneesta työajasta.

Voit tiedustella hinnastoamme sähköpostitse alla olevalla sähköpostiosoitteella.

biobank.inquiries(at)hus.fi

Päivitetty  2.5.2019 10.24