Näytteenantajan tietosuoja

 

Mihin näytettäni ja tietojani voidaan käyttää?

Biopankkitutkimus tukee sairaan- ja terveydenhoidon kehittämistä. Biopankkinäytteiden ja tietojen avulla selvitetään sairauksien syitä sekä perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niiden syntyyn. Tutkimuksella pyritään sairauksien ehkäisyyn ja toisaalta turvallisempien, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseen. Näytteitä ja tietoja voidaan käyttää myös yritysten tuotekehityksessä.

 

Näytteenantajan tietosuoja

Biopankki käsittelee tietojasi luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojasi huomioiden. Näin ollen nimesi ja henkilötunnuksesi pysyvät tutkijoilta salassa, sillä ne säilytetään erillään näytetiedoista ja näytteiden tunnistamiseen käytetään erillistä koodia. Henkilötietojasi ei luovuteta esimerkiksi viranomaisille tai työnantajallesi.  

Helsingin Biopankki käsittelee näytteitä aina luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojasi huomioiden.