Näytteenantajan oikeudet

 

Näytteenantajana sinulla on oikeus saada biopankista seuraavia tietoja:

- säilytetäänkö biopankissa sinusta otettuja näytteitä
- mistä sinua koskevia tietoja on saatu
- mihin sinusta otettuja näytteitä ja tietoja on luovutettu tai siirretty
- sinua koskevasta näytteestä määritetty, terveydentilaa koskeva tieto ja selvitys tämän tiedon merkityksestä. Tämä tieto saatetaan kuitenkin joutua vielä erikseen varmentamaan terveydenhuollossa. Kukin tapaus arvioidaan erikseen. Tilanteesta riippuen näytteenantajalta voidaan periä tähän menettelyyn liittyvät suorat kustannukset.

Nämä tiedot voit saada palauttamalla oheisen lomakkeen täytettynä Helsingin Biopankille osoitteeseen:

HUS, Helsingin Biopankki
Info HUSBI
Tunnus 5000493
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.