BIOBANKFUNKTION OCH EU-s DATASKYDDSFÖRORDNING

EU:s dataskyddsförorning träder i kraft den 25.5.2018. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) berör alla företag inom EU som lagrar och hanterar personuppgifter. Du hittar mera information om dataskyddsförordningen på Dataombudsmannens nätsidor (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner)

Helsingfors Biobank förbättrar sitt dataskydd och tar i bruk de rättigheter för provgivaren som EU:s nya dataskyddsförordning kräver. I de uppdaterade dokumenten har tillagts information om provgivarens rättigheter, hur dennes personuppgifter lagras och hanteras, samt vart proven överlämnas och var de används. Enligt den nya dataskyddsförordningen har du rätt att

  • Ge ett biobanksamtycke: Det har betyder att du ger ditt tillstånd att ditt prov och dina uppgifter får användas i medicinsk forskning och produktutveckling.
  • Dra tillbaka ditt samtycke. Det här betyder att dina prover och personuppgifter som lagrats i Helsingfors Biobank inte längre kan användas i forskning.
  • Granska dina egna uppgifter. Det här betyder att du får ett uttalande om de prover och uppgifter vi har om dig, syftet med lagrandet, var vi har fått dina uppgifter ifrån och vilka forskningar dina prover och uppgifter möjligen har överlämnats till.
  • Begära att användningen av dina prover och uppgifter begränsas
  • Begära att dina uppgifter avlägsnas . Det här betyder att de uppgifter som Helsingfors Biobank har om dig raderas ur systemet. De forskningsresultat som baserar sig på dina prover eller uppgifter, samt det forskningsmaterial som är relaterat till resultaten, och som alstrats före begäran om raderande om uppgifter mottagits av Helsingfors Biobank kan oftast inte avlägsnas. Dess lagring kan vara nödvändigt för ett begränsat syfte, tex för verifiering av forskningsresultatens äkthet. Då lagras dock endast de uppgifter som är essentiella.
  • Be att dina uppgifter inte behandlas. Det här betyder att efter att vi mottagit din begäran inte mera behandlar dina prover eller uppgifter i Helsingfors Biobank. Begäran gäller all hantering av dina uppgifter som Biobanken själv handhar (prov- och uppgiftregistret, samtyckesregistret och kodregistret). Om äldre prover överförs till biobanken genom ett anmälningsförfarande, gäller överförandet inte dina prover eller uppgifter.
  • Be att dina uppgifter rättas eller komplementeras. Det här betyder att du vill rätta ett fel du hittat i dina uppgifter eller komplementera otillräckliga eller ospecifika uppgifter.

För alla dessa rättigheter hittar du blanketter på Helsingfors Biobanks nätsidor (www.terveyskyla.fi/helsinginbiopankki/fi/näytteenantajalle).

Tilläggsuppgifter

Kimmo Pitkänen (Helsingfors Biobank, ledare), kimmo.pitkanen@hus.fi

Pia Bäckström (Helsingin Biopankki, laboratorian), pia.j.backstrom@hus.fi

Kirsi Talonen (HUS administrativa advokat), kirsi.talonen@hus.fi

eutietosuoja@hus.fi

 

Päivitetty  17.7.2018