Ajankohtainen

Helsingin Biopankki on solminut Bayerin kanssa puitesopimuksen biopankkiyhteistyöstä

Julkaistu 21.12.2016 0.00

  Kuva: Aki Rask.

Life Science -yritys Bayer AG (Bayer) ja Helsingin Biopankki ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa biopankkinäytteiden käytön Bayerin teettämissä globaaleissa lääketieteellisissä tutkimuksissa tarkkaan määriteltyjen biopankkitoiminnan periaatteiden mukaisesti. Varsinaisina sopijaosapuolina ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Bayer AG, minkä lisäksi Helsingin yliopisto tukee sopimusta. Sopimuksella osoitetaan molempien osapuolien tahtotila edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä.
 
Lääketieteellisiltä tutkimuksilta, joihin biopankkinäytteitä käytetään, edellytetään korkeaa tieteellistä laatua ja vaikutusta. Biopankkinäytteitä voidaan hyödyntää tutkimuksiin, jotka edistävät kansanterveyttä, selvittävät tautimekanismeja, ehkäisevät sairauksia tai kehittävät terveydenhuollon tuotteita ja käytäntöjä. Biopankkitoimintaa Suomessa ohjaa kansainvälisesti ainutlaatuinen Biopankkilaki.

- Kumppanuus lääkeyhtiöiden kanssa on tarpeellista, jotta biopankkitoiminta ja -tutkimus saadaan hyödynnettyä tuotekehitykseen. Olemme luomassa infrastruktuuria, joka nopeuttaa tiedon siirtymistä tutkimuksesta potilashoitoon, sanoo Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen.

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgen näkee yhteistyön hyödyntävän sekä potilaita että koko terveystoimialaa.

- Biopankkitoiminnassa on aina kyse potilaan parhaasta. Tämän yhteistyön ansiosta pystymme tulevaisuudessa kehittämään entistä nopeammin uusia hoitomuotoja ja yhä personoidumpaa lääkehoitoa potilaille. Samalla profiloimme Suomea kansainvälisesti ainutlaatuisena toimijana biopankkien saralla, Rittgen toteaa.
 
 Helsingin Biopankki on Suomen suurin sairaalabiopankki. Biopankki kerää ja luovuttaa biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Helsingin Biopankin ovat perustaneet HUS, Helsingin yliopisto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).Helsingin Biopankki tekee tiivistä yhteistyötä muiden suomalaisten ja eurooppalaisten biopankkien kanssa. www.helsinginbiopankki.fi
 
Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja maatalouden parissa. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi. Samalla Bayer haluaa luoda sidosryhmilleen lisäarvoa innovaatioilla sekä panostaa kasvuun ja parempaan tuottavuuteen. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita sekä toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla. Vuonna 2015 Bayer-konserni työllisti noin 117 000 henkilöä, ja sen myynti oli 46,3 miljardia euroa. Investoinnit nousivat 2,6 miljardiin euroon ja tutkimus- ja tuotekehityskulut 4,3 miljardiin euroon. Nämä luvut sisältävät huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon liiketoimintayksikön, joka listattiin pörssiin nimellä Covestro 6.10.2015. Lisätietoja www.bayer.com ja www.bayer.fi