Ajankohtainen

100 ensimmäistä pään ja kaulan kasvainnäytettä kerätty Helsingin Biopankkiin

Julkaistu 13.6.2017 0.00

Näytteiden keräys Helsingin Biopankkiin etenee. Korvaklinikka on yksi monista hoitoyksiköistä, joissa suostumusten ja näytteiden keräys ollaan saamassa osaksi perustoimintaa.

​Korvaklinikalla on aihetta pieneen juhlaan, sillä kesäkuun ensimmäisellä viikolla saatiin sadas pään ja kaulan kasvainnäyte purkkiin ja biopankkiin säilöttäväksi. Näitä näytteitä alettiin kerätä koepalojen oton ja leikkausten yhteydessä vuosi sitten. Myös suu- ja leukasairauksien klinikka on aloittanut näytekeräyksen, ja tavoitteena onkin saada biopankkiin tuoreena kasvainkudosta, seerumia ja lymfosyyttejä kaikista HUS:ssa hoidettavista pään ja kaulan kasvainpotilaista. Näytteenantajiksi sopivat potilaat valitaan viikoittaisissa pään ja kaulan kasvainkokouksissa.  

- Biopankkinäytteiden keräystä ollaan vakiinnuttamassa osaksi klinikan rutiinia, mutta toistaiseksi vielä tutkimushoitajan työpanos  on ollut välttämätön. Pään ja kaulan kasvaimia hoitavat kollegojen myönteinen suhtautuminen näytekeräykseen on ollut erityisen tärkeää, kertoo osastonylilääkäri Leena-Maija Aaltonen.
Biopankkinäytteiden ja –suostumusten keräys on yksi HUS:n tämän vuoden kuudesta kärkihankkeesta. Lähes kaikissa sairaanhoitopiirin tulosyksiköissä on biopankkitoiminnasta vastaava koordinaattori sekä biopankkiyhteyshenkilö. Heidän tehtävänään on jalkauttaa suostumusten ja näytteiden kerääminen osaksi osastojen ja klinikoiden rutiinitoimintaa: samalla kun asiakkaan yhteystiedot tarkastetaan ja päivitetään, katsotaan myös, että potilas on saanut biopankkiselvityksen sekä mahdollisuuden antaa suostumuksensa Helsingin Biopankin näytteenantajaksi.
HUS:n uudet biopankkilähettiläät aloittivat kesätyönsä
Kesällä ympäri sairaanhoitopiiriä HUSLABien odotustiloista löytyy iloisia valkotakkisia nuoria, joiden työ on kertoa biopankkitoiminnasta ja ottaa halukkailta näytteenantajilta biopankkisuostumuksia vastaan. 11 lähettilään kesätyöurakka alkoi kahden päivän perehdytyksellä, jonka aikana nuoret muun muassa tutustuivat Helsingin Biopankin laboratorioihin sekä harjoittelivat suostumusten vastaanottamista, kirjaamista ja biopankkinäytelähetteen tekemistä.
Osa biopankkilähettiläistä on jo toista kesää suostumuksia keräämässä. He tietävät kokemuksesta, että kesän lopussa biopankista kertominen ja suostumuksen pyytäminen sujuu papereihin katsomatta. Kaikki lähettiläät ovat myös tulevia terveydenhuollon ammattilaisia, joten kesätyö potilaiden parissa on monelle hyvää harjoitusta tulevaan ammattiin.
HUS rekrytoi kesäksi muun muassa biopankkilähettiläitä.