Tukipalvelut

​Harvinaissairaille ja heidän läheisilleen on tarjolla sairauden ja elämän eri vaiheisiin erilaisia fyysisen, henkisen ja taloudellisen tuen palveluja. Niitä järjestävät valtio, kunnat sekä erilaiset ns. kolmannen sektorin toimijat, kuten potilasjärjestöt ja -yhdistykset.

Kuva Otsikko. Lisää linkki otsikkoon
Sosiaalipalvelut ja harvinaissairaus
Kuntoutuspalvelut ja harvinaissairaus
Vertaistuki ja harvinaissairaus
Harvinaissairauksien järjestöt ja yhdistykset
Moduulin asetukset
Palstoja (1-4)2
Aakkosjärjestys (Kyllä/Ei)Ei

Päivitetty  18.5.2020