Minustako vertaistukija?

Vertaistukihenkilöksi sopii ihminen, joka itse on sairastanut vakavaa tai pitkäaikaista sairautta ja on valmis auttamaan muita vastaavaan tilanteeseen joutuvia. Myös harvinaista sairautta sairastavat henkilöt ovat tervetulleita vertaistukitoimintaan.

Sairastunut tai sairaudesta selviytynyt voi ryhtyä vertaustukijaksi, kun on jo itse sopeutunut tilanteeseensa ja elämä tuntuu tasapainoiselta. Sairauteen ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen on yksilöllistä, mutta useimmiten se vie aikaa 6-18 kuukautta. 

Hyvä vertaistukija on luotettava ja osaa kuunnella toista empaattisesti, mutta ei ahdistu itse tai lähde täysin mukaan toisen tunteisiin. Tehtäväänsä vertaistukija saa koulutuksen ja myös työnohjausta. On tärkeää, että vertaistukija saa itse iloa auttamisesta ja hänen omassa elämässään asiat ovat kutakuinkin kunnossa.

Taitava auttaja osaa kuunnella myös omaa jaksamistaan. Jos itselle tulee uusia vaikeuksia tai kriisejä, kannattaa pitää taukoa toisten tukemisesta. Vertaistukihenkilönä toimiminen on vapaaehtoistyötä.

Miten vertaistukihenkilöksi kouluttaudutaan?

Monilla potilasjärjestöillä ja -yhdistyksillä on vertaistukitoimintaa ja osa järjestöistä järjestää myös koulutusta vertaistukihenkilöiksi hakeutuville. Vertaistukikoulutuksista voi kysyä suoraan järjestöltä.


Edellinen sivu

 


 

potilas; tukeminen; vertaistuki; vertainen; luottamuksellisuus

Päivitetty  29.5.2018