Vertaistuki

Harvinaista sairautta sairastavat ovat oman sairautensa asiantuntijoita. Sairauteen liittyvät kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta sairastavien toisillensa antama ymmärrys ja tuki voivat auttaa jäsentämään ja suhteuttamaan omaa tilannetta. Potilasyhdistykset kouluttavat vertaistukijoita ja ylläpitävät vertaistukipalveluita. Tarjolla on muun muassa tapaamisia, tapahtumia, keskusteluryhmiä, tukipuhelintoimintaa sekä facebook -ryhmiä. Kaikkiin harvinaissairauksien diagnooseihin ei Suomesta löydy potilasyhdistystä, mutta tietoa ja vertaistukea voi hakea tällöin omaa sairautta sivuavilta potilasyhdistyksiltä ja kattojärjestöiltä tai etsiä kansainvälisten sivustojen kautta Suomen ulkopuolelta.


pic Mitä on vertaistuki?

Vertaistuki voi olla arvokasta, silloin kun haluaa pohtia sairauden kanssa elämistä, siihen liittyviä kokemuksia ja tunteita.

pic Minustako vertaistukija?

Vertaistukijan kokemus ja tuki on ensiarvoinen ja ainutkertainen sairastuneelle, joka käy sairauttaan läpi. Olisiko sinusta vertaistukijaksi?

pic Vertaisvideot

Videohaastatteluja harvinaisista sairauksista ja vertaistukijana toimimisesta.

pic Kokemustarinoita

Lue omakohtaisia kokemuksia harvinaisista sairauksista.