Sairaalan sosiaalityöntekijä ohjaa sosiaalipalveluissa

Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa potilaita sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

​​​Terveyssosiaalityöntekijä toimii alansa asiantuntijana terveydenhuollossa. Tarvittaessa hän 

 • selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen
 •  arvioi siihen soveltuvat etuudet ja palvelut
 • tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa 
 • huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen tarpeet.

Sosiaalityöntekijään saa yhteyden hoitavan yksikön kautta.

Harvinaisissa sairauksissa

Hoito-ohjelman mukaan lapsipotilaan siirtyessä terveydenhuollossa aikuisten palveluihin hänet tulee lähettää kyseisen erityisalan terveyssosiaalityöntekijälle

 • aikuisen sosiaaliturvan kartoittamiseksi
 • ammatillisen kuntoutuksen selvittämiseksi
 • hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseksi
 • aina näiden tarkistamisen yhteydessä. 

Lähetteessä on mainittava, että potilaalla tutkitaan harvinaista sairautta tai että hänellä on harvinaissairaus sekä mahdollisesti, mitkä erityiskysymykset ovat keskeisiä potilaan hoidon tai kuntoutuksen suunnitelmissa. Nämä kysymykset voidaan ottaa tarkemmin selvittelyyn potilaan sosiaaliturvan ja palvelujen kokonaisuudessa.

Neuvontaa ja ohjausta

Sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa sekä potilaiden asioiden hoitamisessa. Hän tekee potilaan asian edistämiseksi yhteistyötä potilaan ja eri toimijoiden, kuten

 • Kelan
 • työeläkelaitosten
 • vakuutusyhtiöiden
 • Työ- ja elinkeinokeskuksen
 • koulujen, oppilaitosten, päiväkotien
 • järjestöjen kanssa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esim. seuraavissa asioissa:

Kelan etuudet 

 • Sairauspäiväraha
 • Osasairauspäiväraha
 • Kuntoutustuki
 • Kuntoutusraha
 • Vajaakuntoisen aikuisen ammatillinen kuntoutus (alle 65v) 
 • Vajaakuntoisen nuoren (16-19v) koulutusraha
 • Kansaneläke, takuueläke
 • Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvaukset
 • Vammais- ja hoitotuet 
 • Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit
 • Toimeentulotuki (siirtyi Kelalle 2017, harkinnanvarainen toimeentulotuki jäi sosiaalitoimeen)

Työeläkelaitos

 • Työeläkkeet: kuntoutustuki, osakuntoutustuki, eläke ja osatyökyvyttömyyseläke
 • Ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään
 • työkokeilu omalla työpaikalla tai muussa työssä
 • työhönvalmennus
 • ammattitaidon täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus
 • tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen
 • kuntoutusraha

Sosiaalitoimen etuudet ja palvelut

 • Harkinnanvarainen toimeentulotuki
 •  Vammaispalvelut: asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelu asiointi-, virkistys-, opiskelu- ja työmatkoihin, henkilökohtainen avustaja, palveluasuminen
 • Kotihoidon palvelut

Terveydenhuolto

 • Yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa
 • Tuki ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteista nousevissa kysymyksissä

Terveyssosiaalityön palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien sairaalan potilaiden sekä heidän omaisten saatavilla. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä.

Lähde:
HUS, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus, Terveyssosiaalityön yksikkö


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

sosiaalityöntekijä; sosiaalietuudet; palvelu; tukimuodot

Päivitetty  11.12.2018