Sairaalan sosiaalityöntekijä ohjaa sosiaalipalveluissa

Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

​Terveyssosiaalityöntekijä toimii alansa asiantuntijana terveydenhuollossa. Tarvittaessa hän 

 • selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen
 •  arvioi siihen soveltuvat etuudet ja palvelut
 • tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa 
 • huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen tarpeet.

Harvinaisissa sairauksissa

Hoito-ohjelman mukaan lapsipotilaan siirtyessä terveydenhuollossa aikuisten palveluihin hänet tulee lähettää kyseisen erityisalan terveyssosiaalityöntekijälle

 • aikuisen sosiaaliturvan kartoittamiseksi
 • ammatillisen kuntoutuksen selvittämiseksi
 • hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseksi
 • aina näiden tarkistamisen yhteydessä. 

Lähetteessä on mainittava, että potilaalla tutkitaan harvinaista sairautta tai että hänellä on harvinaissairaus sekä mahdollisesti, mitkä erityiskysymykset ovat keskeisiä potilaan hoidon tai kuntoutuksen suunnitelmissa. Nämä kysymykset voidaan ottaa tarkemmin selvittelyyn potilaan sosiaaliturvan ja palvelujen kokonaisuudessa.

Neuvontaa ja ohjausta

Sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa sekä potilaiden asioiden hoitamisessa. Hän tekee potilaan asian edistämiseksi yhteistyötä potilaan ja eri toimijoiden, kuten

 • Kelan
 • työeläkelaitosten
 • vakuutusyhtiöiden
 • Työ- ja elinkeinokeskuksen
 • koulujen, oppilaitosten, päiväkotien
 • järjestöjen kanssa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esim. seuraavissa asioissa:

Kelan etuudet 

 • Sairauspäiväraha enintään 300 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana
 • Osasairauspäiväraha enintään 120 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana
 • Kuntoutustuki, kun työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ja sairauspäivärahaoikeus on päättynyt (osakuntoutustuki vain työeläkejärjestelmässä)
 • Kuntoutusraha, kun kuntoutujalle aiheutuu ansionmenetystä kuntoutuksen vuoksi  on sairauspäivärahan tai Kelan eläkkeen suuruinen, aktiiviajalta korotettu 10 %, > pois työstä kuntoutuksen vuoksi
 • Vajaakuntoisen aikuisen ammatillinen kuntoutus (alle 65v) 
 • Vajaakuntoisen nuoren (16-19v) koulutusraha
 • Kansaneläke, takuueläke
 • Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvaukset
 • Vammais- ja hoitotuet 
 • Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit
 • Toimeentulotuki (siirtyi Kelalle 2017, harkinnanvarainen toimeentulotuki jäi sosiaalitoimeen)

Työeläkelaitos

 • Työeläkkeet: kuntoutustuki, osakuntoutustuki, eläke ja osatyökyvyttömyyseläke, kun työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden
 • Ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään
 • työkokeilu omalla työpaikalla tai muussa työssä
 • työhönvalmennus
 • ammattitaidon täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus
 • tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen
 • kuntoutusraha ammatillisen kuntoutuksen ajalta on eläke korotettuna 30 %
 • ammatillisesta kuntoutuksesta on mahdollista saada ennakkopäätös

Sosiaalitoimen etuudet ja palvelut

 • Hakinnanvarainen toimeentulotuki
 •  Vammaispalvelut: asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelu asiointi-, virkistys-, opiskelu- ja työmatkoihin, henkilökohtainen avustaja, palveluasuminen
 • Kotihoidon palvelut

Terveydenhuolto

 • Yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa
 • Tuki ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteista nousevissa kysymyksissä

Terveyssosiaalityön palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien sairaalan potilaiden sekä heidän omaisten saatavilla. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä.

Lähde:
HUS, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus, Terveyssosiaalityön yksikkö


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Terveyssosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa yksilöllisesti potilaita ja  omaisia sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa

Lisätietoa