Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaoppaan ovat yhteistyössä koonneet viisitoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on tukea sairastavia ja heidän lähimmäisiänsä tiedon löytämisessä, etuuksien hakemisessa sekä tehdä sosiaalietuuksien eri mahdollisuuksia tunnetuksi.

Opas sisältää muun muassa seuraavia aihealueita:

  • liikkuminen, asuminen, itsenäinen suoriutuminen ja apuvälineet
  • lapsiperheiden tuki
  • toimeentulo
  • asiakkuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • sairaanhoidolliset maksut ja korvaukset
  • kuntoutus
  • työ ja opiskelu

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset.

Potilasjärjestöjen neuvontapalvelut

Isoimmat potilasjärjestöt tarjoavat harvinaista sairautta sairastaville jäsenilleen neuvontapalveluita liittyen sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin ja tukitoimiin. Näistä palveluista löytyy tietoa kunkin järjestön omilta nettisivuilta. Neuvontapalveluita tarjoaa mm. Invalidiliitto, Neuroliitto ja Reumaliitto, joilla on toimintaa myös oman sairausryhmänsä harvinaissairauksiin liittyen.


  


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset.