Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on osa kuntoutusta. Sen tavoitteena on tukea sairastunutta sekä hänen läheisiään elämään sairauden kanssa.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa, kertaluonteista tai toistuvaa. Tavoitteena on tarjota osallistujille monipuolista tietoa ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen. 

Osa kursseista on tarkoitettu potilaalle, osa läheisille, osa koko perheelle. Moni osallistuja kokee vertaisverkostojen löytymisen tärkeänä antina, toisille kurssin teoriatieto on antoisinta. 

Tietoa kurssitarjonnasta ja tukea itselle sopivimman valmennuksen löytämiseen saa esimerkiksi sairaaloiden toimintaterapeuteilta, Kelasta ja isommista potilasjärjestöistä.

Tutustu videoon, jossa Merja Monto Invalidiliitosta kertoo sopeutumisvalmennuskursseista.


Seuraava sivu

 


 

Sopeutumisvalmennus auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi

Lisätietoa