Kuntoutus

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Se tukee itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta sekä vaikuttaa arjen toimintamahdollisuuksiin. Kuntoutuspalveluita ja terapiamuotoja on monenlaisia eri tarpeisiin. Kuntoutuksen tukena voidaan esimerkiksi myöntää opiskelua tai työtä helpottavia apuvälineitä.

Kuntoutujan oma aktiivisuus on tärkeää oikean kuntoutuspalvelun tai terapiamuodon löytymisessä. Kuntoutuksen tarpeesta kannattaa keskustella hoitotyöntekijöiden, sairaalan sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan kanssa. Neuvoa voi löytyä myös Kelasta tai potilasjärjestöistä.

Kuntoutuspalveluiden saantiin vaikuttaa hakijan kuntoutuksen tarve. Se selvitetään yleisemmin lääkärintodistuksella tai -lausunnolla hakuprosessin alussa.

Kaikki alkaa kuntoutussuunnitelmasta

Kuntoutuksen aluksi kuntoutuja ja kuntouttajat laativat yhteisesti kuntoutussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Tällöin kartoitetaan kuntoutujan elämäntilanne, ja varsinkin lapsen kohdalla perheen ja tukiverkostojen resurssit.

Kuntoutuspalveluja voidaan toteuttaa yksin tai erilaisissa ryhmissä. Kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita ja heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa. Niitä järjestetään avo- ja laitosmuotoisena.

Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa tai elinkeinotukea, mikäli kuntoutukseen osallistuminen aiheuttaa kuntoutujalle ansionmenetystä. Se korvaa myös matkakustannuksia. Kuntoutuspalvelut ovat enimmäkseen maksuttomia, mutta terapiat ja kuntoutuslaitosjaksot ovat maksullisia.

Kuntoutusta järjestävät Kela, terveyskeskukset, sairaalat, työeläkelaitokset ja potilasjärjestöt. Harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään niille, joilla ei ole lain perusteella oikeutta Kelan järjestämään kuntoutukseen. 

Muualla Terveyskylässä

Mitä on kuntoutuminen? Entä kuntoutus? Kuka on kuntoutuja ja millainen rooli hänellä on? Kuinka kuntoutuja voi vahvistaa motivaatiota ja tahtoa? Lue aiheesta Kuntoutumistalosta. Kuntoutumistalosta löydät tietoa myös kuntoutuksen eri muodoista, siitä mitkä palvelut ja terapiamuodot ovat ajankohtaisia missäkin tilanteessa.


Seuraava sivu

 

hyvinvoinnin edistäminen; kuntoutus

Päivitetty  11.12.2018