Kuntoutus

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Se tukee itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Kuntoutus vahvistaa sairastavan voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta sekä vaikuttaa arjen toimintamahdollisuuksiin. Kuntoutuksen tukena voidaan myöntää opiskelua tai työtä helpottavia apuvälineitä. Kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita ja heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa.

Kaikki alkaa kuntoutussuunnitelmasta

Kuntoutuksen aluksi kuntoutuja ja kuntouttajat laativat yhteisesti kuntoutussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Tällöin kartoitetaan kuntoutujan elämäntilanne, ja varsinkin lapsen kohdalla perheen ja tukiverkostojen resurssit.

Kuntoutusta voidaan tehdä yksin tai erilaisissa ryhmissä.

Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa tai elinkeinotukea, mikäli kuntoutukseen osallistuminen aiheuttaa kuntoutujalle ansionmenetystä. Kela korvaa myös matkakustannuksia. Kuntoutuspalvelut ovat enimmäkseen maksuttomia, mutta terapiat ja kuntoutuslaitosjaksot ovat maksullisia.

Kuntoutusta järjestävät Kela, terveyskeskukset, sairaalat, työeläkelaitokset ja potilasjärjestöt. Harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään niille, joilla ei ole lain perusteella oikeutta Kelan järjestämään kuntoutukseen.

 


Seuraava sivu