Kokemusasiantuntija toimii kokemuskouluttajana

Kokemusasiantuntijuus toiminnan tavoitteena on syventää ymmärrystä ja osaamista. Muun muassa Invalidiliitolla on harvinaisia kokemuskouluttajia mukana monessa toiminnassa.

​Kokemuskouluttajan tarina avaa näköaloja

​Invalidiliitto on kouluttanut omasta jäsenistöstään kokemuskouluttajiksi myös harvinaisia nuoria. Invalidiliitolla on parikymmentä kokemuskouluttajaa, joista osa on harvinaisia aikuisia ja osa nuoria. Kokemuskouluttaja edustaa tehtävässään aina myös omaa järjestöään.

Invalidiliiton kokemuskoulutettuja on käynyt sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten tilaisuuksissa sekä puhujana että ständipäivystäjänä tapahtumissa. Opiskelijoille, jotka miettivät tulevan työnsä vaatimuksia, kokemusasiantuntijan tarina voi olla mielenkiintoinen kurkistus oman alan työhön. Tarina harvinaissairaudesta omakohtaisena kokemuksena tekee näkyväksi kehitettäviä kohtia palvelupoluissa ja kommunikoinnissa ammattilaisten kanssa. Parhaimmillaan kokemuspuheenvuorojen kuulijoiden ymmärrys harvinaissairaan elämästä lisääntyy.

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö on hyödyntänyt harvinaisia kokemusasiantuntijoitaan sekä vertaistapaamisten vanhempien ryhmissä että ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutustilaisuuksissa. Kouluikäisille nuori kokemusasiantuntija olla paras vaihtoehto ajatusten herättäjäksi. Kokemuskouluttajaa voikin kysyä myös puhumaan kouluun esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi on joutunut erilaisuutensa vuoksi kiusatuksi tai syrjityksi. Kokemuspuheenvuoro antaa kaiken ikäisille kuulijoille ajattelemisen aihetta ja nostaa esiin näkökulmia, jotka eivät muutoin tulisi näkyviksi. Puheenvuorot toimivat hyvin keskustelunvirittäjinä ja niillä voi pyrkiä vaikuttamaan myös asenteisiin.

Harvinaisten näkökulmia, tietoa ja emotionaalista tukea

- On tärkeää välittää harvinaissairaan läheisille kokemus tarinan avulla: kaikenlaisista asioista voi selvitä, kertoo Invalidiliiton kokemuskouluttaja Hanna Kangas.

Näkökulmana voi olla harvinaissairaan lapsen vanhemmuus tai itse sairaus. Omainen kokemusasiantuntijana voi lisätä vanhempien uskoa arjesta selviytymiseen ja rohkaista luottamaan itseensä. Pidempään sairauden kanssa arkea elänyt kokemuskouluttaja osaa myös neuvoa, miten lähdetään hakemaan tukea sairauteen, josta ei ole tietoa omassa sairaanhoitopiirissä.

Kouluttajina Kokemuskoulutusverkosto ja jäsenjärjestöt

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla sinut omien kokemustensa kanssa ja halukas käyttämään niitä muiden hyödyksi. Koulutuksia järjestää eri puolilla Suomea mm. Kokemuskoulutusverkosto, johon kuuluu yli 30 järjestöä. Verkostossa toimii noin 450 kokemusasiantuntijaa eli kokemuskouluttajaa, joiden yhteystietoja voivat esim. oppilaitosten tai terveydenhuollon edustajat hakea kokemuskoulutus.fi sivuston kokemuskouluttajapankin kautta. Lisäksi jäsenjärjestöt järjestävät omia kokemuskoulutuksiaan. Järjestöillä on omat kokemuskoulutusyhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on tarjota koulutetuille täydennyskoulutusta ja tukea. Invalidiliitolla on Kokemuskoulutusverkoston ohjausryhmässä oma harvinaisten kokemusasiantuntijoiden edustaja.

koulutus; kokemusasiantuntijuus; vertaistuki

Päivitetty  11.12.2018