Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntija tietää, mitä on olla sairas. Hän osaa välittää kokemustietoaan niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kuin maallikoillekin.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan tehtäväänsä koulutettua henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta eri sairauksista joko niistä itse kärsivänä, toipuneena tai sairastuneen omaisena/läheisenä. Hän välittää kokemustietoa sairauden kanssa elämisestä ja sen vaikutuksista omaan ympäristöön niin maallikoille, päättäjille kuin terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille.

Kokemusasiantuntija pyrkii antamaan sairaudelle kasvot ja havainnollistamaan, minkälaista on sairastaa, elää sairauden kanssa arjessa ja saada hoitoa. Hän kykenee kertomaan, millaiset asiat ovat häntä tai hänen läheisiään auttaneet sopeutumisessa, kuntoutumisessa ja mahdollisessa toipumisessa.

Kokemusasiantuntijoita voidaan käyttää apuna muun muassa opetuksessa, koulutuksessa ja terveydenhuollon suunnittelussa, arvioinnissa sekä kehittämisessä. Hän voi myös toimia vertaisryhmien ohjaajana. Mikäli lapsi tai nuori on joutunut syrjityksi tai kiusatuksi, voi kokemuskouluttajaa pyytää puhumaan kouluun.

Koulutettuja kokomusasiantuntijoita kannattaa kysyä potilasyhdistyksistä tai etsiä Kokemustoimijarekisterin kautta.


Seuraava sivu

 


 


 

koulu; kokemus; kokemusasiantuntijuus; vertaistuki

Päivitetty  11.12.2018