Tukea ja neuvoa vanhemmuuteen

Nuoruus ja pitkäaikainen sairaus yhdessä voivat luoda haasteita vanhemmuudelle. Kuinka haasteista voi selvitä ja millaisia keinoja arjessa voi käyttää?

​​HUS Nuorisopsykiatrian johtava psykologi Rasmus Lilja kertoo aiheesta eri näkökulmista asiaa lähestyen.

Pitkäaikainen sairaus ja nuoren kehitys

Pitkäaikaisen sairauden tuomat erityishaasteet

Haasteet hoidon toteutumiselle

Nuorten selviytymiskeinoista

Vanhempi nuoren tukena

Vanhemman tunteet

Kun pitkäaikaisella sairaudella on huono ennuste

Pitkäaikainen sairaus ja perhedynamiikka

Pitkäaikainen sairaus ja sekundäärihyöty

Pitkäaikainen sairaus ja psyykkiset oireet

Milloin on aihetta hakeutua ammattilaiselle?

Perhetyön tavoitteita


Päivitetty 20.9.2017 16:11