Tukea ja neuvoa vanhemmuuteen

Nuoruus ja pitkäaikainen sairaus yhdessä voivat luoda haasteita vanhemmuudelle. Miten tukea nuorta? Kuinka selvitä mahdollisista haasteista ja millaisia keinoja arjessa voi käyttää?

Videosarjassa ​​HUS Nuorisopsykiatrian johtava psykologi Rasmus Lilja puhuu nuoruudesta ja pitkäaikaissairaudesta eri näkökulmista asiaa lähestyen.

Pitkäaikainen sairaus ja nuoren kehitys

Pitkäaikaisen sairauden tuomat erityishaasteet

Haasteet hoidon toteutumiselle

Nuorten selviytymiskeinoista

Vanhempi nuoren tukena

Vanhemman tunteet

Kun pitkäaikaisella sairaudella on huono ennuste

Pitkäaikainen sairaus ja perhedynamiikka

Pitkäaikainen sairaus ja sekundäärihyöty

Pitkäaikainen sairaus ja psyykkiset oireet

Milloin on aihetta hakeutua ammattilaiselle?

Perhetyön tavoitteita


Seuraava sivu

 


 


vanhemmuus; nuoruus; pitkäaikainen sairaus; haasteet; nuori (13-18 vuotta); tuki

Päivitetty  15.8.2018