Oma sairaus haltuun hoidon siirtyessä aikuispuolelle

Nuoren siirtyminen lapsille suunnatuista terveyspalveluista aikuisten puolelle on iso askel kohti itsenäisempää elämää. Siirtymän myötä nuorelle tulee entistä enemmän vastuuta oman sairauden hoidosta ja hoitokäynneistä. Siirtyminen aikuispuolen hoitoon herättää ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä sekä vanhemmissa että nuoressa itsessään. Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti aikuispuolelle siirtymiseen sekä oman sairauden haltuunottoon liittyvistä asioista.

Milloin siirrytään?

Terveydenhuollossa siirtymävaiheeseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja se toteutetaan yksilöllisemmin. Pyrkimyksenä on hoidon jatkuminen luontevasti aikuispuolen hoitopaikassa. Luontevaa siirtymää tukee sen toteuttaminen vaiheessa, jolloin nuoren vointi on tasainen.

Murrosikään liittyvät muutokset voivat aiheuttaa tarvetta uusille tutkimuksille ja hoidon muutoksille. Yleensä nämä ovat luontevampaa tehdä lastensairaanhoidon puolella. Myös nuoren muu elämäntilanne pyritään huomioimaan ja hoitopaikan vaihto voidaankin sopia tehtäväksi esimerkiksi toisen asteen koulun jälkeen. Harvinaissairautta sairastavan nuoren kohdalla siirtymävaihetta voi pitkittää sopivan hoitopaikan etsintä aikuispuolelta.

Hoidon siirtyessä

LäheteAikuispuolelle siirtymiseen tarvitaan lähete. Lasten puolen lääkäri tekee ja lähettää sen.
JatkohoitopaikkaKun siirtymistä suunnitellaan, kysy hoitohenkilökunnalta, missä hoito aikuispuolella tapahtuu.
Ensimmäinen aika aikuispuolellaAikuispuoli lähettää ajanvarauksen kotiin. Ellei kutsua vastaanotolle tule, ota yhteyttä suunniteltuun hoitopaikkaan. Ellei asia sieltä selviä, ota yhteys sinua nuoruusaikana hoitaneeseen yksikköön.
Muutos voinnissaMikäli voinnissasi tapahtuu huolestuttavia muutoksia tai reseptisi voimassaolo loppuu, ennen kuin olet saanut ajan aikuislääkärille, ota yhteys sinua hoitaneeseen lastenyksikköön. Sen henkilökunta ohjeistaa, miten toimia.
Potilaskertomus

Usein aikuis- ja lastenpuolen hoitopaikalla on yhteinen sähköinen potilaskertomus, jolloin tiedot ovat helposti molempien tahojen käytettävissä. Ellei yhteistä sähköistä sairauskertomusta ole, lastenpuolen hoitopaikka lähettää lähetteen mukana tarvittavat tiedot jatkohoitopaikkaan. Mikäli tarvetta ilmenee jatkohoitopaikka pyytää hoitaneesta yksiköstä lisätietoa. Hoitopaikkojen väliseen tiedonsiirtoon tarvitaan sinulta vain lupa.

Lapsuusajan potilaskertomus jää hoitaneeseen keskussairaalaan. Mikäli tarvitset joitain tietoja myöhemmin, voit ottaa yhteyttä kyseisen sairaalan arkistoon.

Aikuispuolen vastaanottotoiminta

Aikuispuolella hoidot ja tutkimus ovat usein järjestetty toisin kuin lastensairaalassa.

 • Seurantojen tiheydessä ja vastaanottoaikojen pituudessa on vaihtelua yksilöllisesti, mutta myös klinikka- ja sairaalakohtaisesti.
 • Huolehdi siitä, että käyt kaikissa sovituissa tutkimuksissa ennen vastaanottoa. Iso osa tutkimuksista tehdään ennen lääkärin vastaanottokäyntiä.
 • Ole ajoissa vastaanotolla.
 • Selvitä, mihin vastaanoton puhelinnumeroon voit soittaa, jos tulee kysyttävää tai esimerkiksi vastaanottoaikaa on muutettava.
 • Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan maksu.
 • Tiesitkö, että voit katsoa reseptejäsi Omakanta.fi- palvelussa tunnistautumalla mobiili- tai pankkitunnuksillasi.
 • Ota vastaanotolle mukaan ajan tasalla oleva lääkelista ja mahdolliset muut kotiseurantakaavakkeet. Lääkelistan voit tulostaa Omakanta.fi -palvelusta ja korjata tulosteeseen mahdolliset puutteet tai virheet. Pyydä lääkäriä tekemään korjaukset tietojärjestelmään.
 • Valmistaudu kertomaan voinnistasi ja oireistasi lääkärille.

Joskus on vaikea muistaa vastaanotolla kertoa kaikista asioista, jotka vaikuttavat vointiin. Voit kirjoittaa asiat muistilistaksi puhelimeen tai paperille. Mieti, onko voinnissasi muutoksia, onko sinulle tullut uusia oireita tai ovatko ne lisääntyneet / muuttuneet – niistä kaikista on tärkeää kertoa hoitohenkilökunnalle. Entä mitä sinä haluat kysyä lääkäriltä? Tai mistä haluat keskustella? Kirjaa nekin aiheet itsellesi muistiin.

Säilytä reseptejäsi, tutkimustuloksia ja hoitokertomuksiasi kansiossa. Voit ottaa kansion mukaasi vastaanotolle.   

Tunne sairautesi ja hoitosi

Sairaus on vain yksi, mutta samalla tärkeä asia elämässä. Sairauden ja sen vaikutukset omaan elämään saa parhaiten haltuun tuntemalla sen hyvin. Lääkehoito on tärkeä osa monien sairauksien hoitoa. On tärkeää olla itse siitä ajan tasalla ja toteuttaa sitä oikein.

 

Ole sairautesi asiantuntija

Opiskele mahdollisimman paljon omasta sairaudesta. Sinun olisi hyvä tietää ainakin perustiedot, kuten sairauden nimi ja tyypilliset oireet. Ole myös kiinnostunut hoidosta ja tutkimuksista - osaatko kertoa, mitä tutkimuksia sinulle tehdään vastaanoton yhteydessä ja miksi? Opettele hoitosi perustiedot kuten lääkitys: milloin ja kuinka lääkkeet tulee ottaa? Entä onko siinä muuta huomioitavaa?

Luota vain luotettavaan ja ajankohtaiseen tietoon. Luotettavan tiedon saat sinua hoitavilta ammattilaisilta sekä esimerkiksi Terveyskylän sivustolta. Löydätkö oman sairautesi Harvinaissairauksien Tautiryhmät -osiosta?

Vastaanotolla keskustele avoimesti hoitohenkilökunnan kanssa. Keskity kuuntelemaan ja kysy rohkeasti kaikesta, mikä sinulle jää epäselväksi.

Kerro läheisille

Kerro voinnistasi ja sen sairautesi hoidosta läheisille. Tieto auttaa heitä tukemaan sinua sekä helpottaa heidän mahdollista epätietoisuutta ja huolta tilanteestasi.

Pidä keskeinen tieto mukana

Pidä mukanasi sairaudestasi ja/tai lääkityksestäsi kertova kortti tai muu tunnistin. Näin tiedot ovat aina käytettävissä myös mahdollisissa tilanteissa, joissa et itse voi kertoa asiasta vaikka se olisi oleellista. Erityisen tärkeää tiedon mukana pitäminen on sairauksissa, joissa tavanomainen hoito voi aiheuttaa vaaratilanteita. Korttiin voi kirjata myös keskeisen hoitopaikan nimen helpottamaan hoitohenkilökunnan konsultaatiota.

Muista ottaa tiedot mukaan myös matkalle. Ulkomaille matkustattaessa tiedot olisi hyvä olla englanniksi.

Toteuta lääkehoito suunnitellusti

Saat parhaan tiedon lääkehoidostasi sinua hoitavilta ammattilaisilta. Luota heidän antamiin tietoihin. Toteuta lääkehoitoa täsmällisesti ja noudata annettuja ohjeita. Kysy epäröimättä, jos et ymmärrä lääkehoitoa ja siihen liittyvää ohjeistusta.

Jos koet tarvetta muuttaa lääkitystä, ota yhteyttä ensin sinua hoitavaan lääkäriin. Lääkemuutoksiin tarvitaan aina lääkärin määräys.

Tärkeää muistettavaa lääkkeistä

             
 • Pidä lääkelista ajan tasalla ja ota se mukaan vastaanotolle (paperiversiona tai puhelimen muistissa). Saat tulostettua sen Omakanta -palvelusta. Jos huomaat listassa puutteita, pyydä hoitohenkilökuntaa korjaamaan se ajan tasalle.
 • Lääkkeillä on usein erinimisiä rinnakkaisvalmisteita (=geneerinen valmiste) ja siksi sinun on hyvä tietää käyttämiesi lääkkeiden nimet.
 • Jos joku toinen lääkäri määrää sinulle lääkkeitä, varmista, että hän tietää nykyiset lääkkeesi näyttämällä lääkelistasi (e-reseptit eli sähköiset helpottavat tiedonkulkua).
 • Älä aloita omatoimisesti luontaistuotteiden tai ravintolisien käyttöä. Keskustele ensin hoitavan lääkärisi kanssa.
 • Muista mahdolliset lääkeallergiasi.
 • Mahdollista lääkkeiden lisäkorvattavuutta varten tarvitset voimassa olevan B-lausunnon. Sen kirjoittaa sinua hoitava lääkäri.
 • Kysy hoitohenkilökunnalta, tuleeko sinun välttää energiajuomia. Ne sisältävät mm. runsaasti kofeiinia ja voivat aiheuttaa uni- ja rytmihäiriöitä.
 • Alkoholi vaikuttaa verensokeritasapainoon ja monien lääkkeiden aineenvaihduntaan. Alkoholi on juhlajuoma, jota tulee käyttää harvoin ja harkitusti. Monissa sairauksissa humala- ja krapulatiloja pitää ehdottomasti välttää. Esimerkiksi erityisesti krapula lisää rytmihäiriöriskiä.
 • Muista lääkitykseen mahdollisesti liittyvät elämäntapaohjeet. Esimerkiksi Marevania® (varfariini) käyttäville kiellettyjä ovat greippihedelmät ja -tuoremehu.
 • Terveyskylän Lääketalosta löydät runsaasti tietoa ja opastusta lääkkeiden oikeasta käytöstä ja ongelmatilanteista.

Muualla Terveyskylässä

Oman sairauden ja sen hoidon vähittäin lisääntyvä tunteminen tukee onnistuneiden suunnitelmien tekoa ja luo luottamusta ja uskoa. Nuortentalossa (Nuorten.fi) on runsaasti nuorille suunnattua tietoutta. ​Hoitoni-osiossa käsitellään monipuolisesti mm. oman sairauden hoitamista ja hoidon siirtymistä aikuispuolelle. Nuortentalosta löytyy myös Hoidon siirtyminen - opas vanhemmille.


      
Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

itsenäistyminen; hoidon siirtyminen; harvinainen sairaus; Nuoret; vastuun ottaminen

Päivitetty  15.8.2018