Nuoruus

Monet harvinaisista sairauksista ovat pitkäaikaissairauksia, jotka ilmenevät jo lapsuudessa. Harvinaista sairautta sairastavan nuoren siirtyminen lapsille suunnatuista palveluista aikuisten puolelle on iso askel kohti itsenäisempää elämää. Nuorelle tulee entistä enemmän vastuuta myös oman sairauden hoidosta ja hoitokäynneistä.

Nuori käy läpi suuria sisäisiä ja ulkoisia muutoksia. Moni aiemmin itsestään selvä asia joutuu kriittisen tarkastelun kohteeksi, minäkuva on muutoksessa. Nuoruuden kysymyksiin on hyvä valmistautua ajoissa.

pic Tukea ja neuvoa vanhemmuuteen

Vanhemmille tarkoitetussa videosarjassa psykologi Rasmus Lilja puhuu nuoruuden ja pitkäaikaissairauden haasteista ja antaa neuvoja, kuinka selvitä niistä.

pic Pitkäaikaissairautta sairastava nuori aikuistumassa

Nuorten elämässä on monta päällekkäistä isoa muutosta samanaikaisesti. Nuorelle tulee entistä enemmän vastuuta myös omasta sairaudesta, sen hoidosta ja hoitokäynneistä. Miten tukea nuorta? Lue lisää ja katso videolta vinkkejä.

pic Sydännuoren siirtyminen aikuispuolelle

Sydännuorille suunnatusta oppaasta myös muut pitkäaikaissairautta sairastavat nuoret saavat vinkkejä, mitä huomioida aikuispuolen hoitoon siirryttäessä ja esimerkiksi matkoja suunnitellessa. 

pic Teini-ikäisen Kasperin tarina

Lue harvinaista sairautta sairastavan Kasperin mietteistä ja kokemuksista hänen valmistautuessa siirtymään aikuispuolen hoitoon.

pic Nuorten.fi

Nuortentalosta löydät tietoa hoidon siirtymisestä aikuispuolelle, tukea omahoitoon sekä videoita ja tarinoita muilta nuorilta.


Seuraava sivu