Nuoruus

Monet harvinaisista sairauksista ovat pitkäaikaissairauksia, jotka ilmenevät jo lapsuudessa. Ne tuovat usein lisähaasteita nuoruuteen.

nuori (13-18 vuotta); vastuuntunto; siirtymäaika; nuoruus; harvinainen sairaus

Päivitetty  29.5.2018