Harvinaissairauden hoidon siirtyessä

Harvinaissairaan nuoren siirtymiseen aikuispuolelle tarvitaan lähete, jonka lasten puolen lääkäri tekee ja toimittaa tulevaan hoitopaikkaan.

​Kun siirtymistä suunnitellaan, kysy hoitohenkilökunnalta, missä hoito aikuispuolella tapahtuu. Saat aikuispuolen ensimmäisen vastaanoton ajanvarauksen kotiin.

  • Ellei kutsua vastaanotolle tule, ota yhteyttä suunniteltuun hoitopaikkaan.
  • Ellei asia sieltä selviä, ota yhteys sinua nuoruusaikana hoitaneeseen yksikköön.
  • Mikäli voinnissasi tapahtuu huolestuttavia muutoksia tai reseptisi voimassaolo loppuu ennen kuin olet saanut ajan aikuislääkärille, ota yhteys sinua hoitaneeseen lasten yksikköön. Sen henkilökunta ohjeistaa, miten toimia.

Usein aikuis- ja lastenpuolen hoitopaikalla on yhteinen sähköinen potilaskertomus, jolloin tiedot ovat helposti molempien tahojen käytettävissä.

  • Ellei yhteistä sähköistä potilaskertomusta ole, lastenpuolen hoitopaikka lähettää lähetteen mukana tarvittavat tiedot aikuispuolelle.
  • Mikäli tarvetta ilmenee, aikuispuolen hoitopaikka pyytää lastenpuolelta lisätietoa.
  • Hoitopaikkojen väliseen tiedonsiirtoon tarvitaan sinulta vain lupa.

Lapsuusajan potilaskertomus jää sinua hoitaneeseen keskussairaalaan. Mikäli tarvitset joitain tietoja myöhemmin, voit ott​aa yhteyttä kyseisen sairaalan arkistoon.

Edellinen sivu Seuraava sivu
hoidon siirtyminen; nuori; transitio; harvinainen sairaus; pitkäaikainen sairaus

Kyllä

Päivitetty  15.4.2020