Työelämään tukea kuntoutuksesta

Ammatillinen kuntoutus

Kun sairastunut haluaa palata työelämään, mutta aiempi työnkuva tai koulutus ei enää sovi hänelle, voi ammatillisesta kuntouksesta olla hyötyä.

Ammatillinen kuntoutus käsittää eri vaihtoehtoja muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä, työssä jaksamista, ammatillisia valmiuksia sekä ansiomahdollisuuksia, jotta hän voi saada tai säilyttää hänelle soveltuvan työn.

Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluu esimerkiksi:

  • ammatinvalinnanohjausta,
  • työ- ja koulutuskokeiluja,
  • työhönvalmennusta,
  • ammatillista koulutusta,
  • työhönsijoitusta sekä
  • työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä ja työolosuhteiden järjestelytukea.

Lisäksi ammatilliseen kuntoutukseen voi tarvittaessa kuulua myös lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, työ- ja elinkeinohallinto sekä ammatilliset oppilaitokset.

Kuntoutuksen aikaista toimeentuloturvaa on mahdollista saada.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillisen kuntoutusselvityksessä laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea tavoitetta esim. jatkaa työelämässä tai palata työelämään   

Kuntoutusselvitys (Kela)

Ohjeet selvitykseen hakeutumisesta (Kela)

Kuntoutuskurssit

Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus auttaa pysymään työelämässä. Tällaista kuntoutustoimintaa on esimerkiksi KIILA-kuntoutus.

Kuntoutuksessa otetaan huomioon toimintakyky ja kuntoutus tukee kuntoutujan aktiivista roolia. Kuntoutus toteutuu laajassa yhteistyössä kuntoutujan omaisten ja lähiverkoston kanssa. Verkostoilla on tärkeä osuus arjen tukemisessa.

 Ammatilliset kuntoutuskurssit (Kela)

Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, että harkinnanvaraisena kuntoutuksena eri sairausryhmille.

Kuntoutus- ja sopeutumiskurssit (Kela)

Vinkkejä hakemiseen (Kela)

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää taitoihin ja terveydentilaan soveltuva työ. Työhönvalmennus kestää noin 6 kuukautta.

Työhönvalmennus (Kela)

Työ- ja koulutuskokeilu

Tilanteissa, joissa nykyisistä työtehtävistä ei enää suoriuduta, voi sopiva kuntoutusmuoto olla työ- tai koulutuskokeilu.

Työ- koulutuskokeilu (Kela)

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapia voi turvata ja parantaa opiskelu- tai työkykyä, kun kuntoutustarpeen aiheuttaa mielenterveydenhäiriö. Kuntoutus perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin ja erityisasiantuntemuksella tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan.

Kuntoutuspsykoterapia (Kela)

Päivitetty 21.11.2016 13:51