Eteisväliseinäaukko

Eteisväliseinäaukko

Tulosta

Avainsanat: ASD (en. atrial septal defect). Oikovirtausyhteys.


​Eteisväliseinäaukko tarkoittaa, että eteisten välisessä seinämässä on ylimääräinen reikä. Eteisväliseinäaukko on yleinen synnynnäinen sydänvika ja käytännössä yleensä täysin korjattavissa. Osa vasempaan eteiseen palaavasta runsashappisesta verestä kulkee takaisin sydämen oikealle puolelle ja edelleen keuhkoihin. Seurauksena tästä on liiallinen verenkierto sydämen oikean puolen ja keuhkojen kautta.

Hoito

Eteisväliseinäaukko aiheuttaa harvoin oireita ennen kouluikää. Mikäli aukko on merkittävän kokoinen, johtaa tämä sydämen oikean puolen tilavuuden kasvuun ja myöhemmin, yleensä vasta aikuisiässä, oikean puolen vajaatoimintaan. Oireita ovat hiljalleen lisääntyvä hengenahdistus ja suorituskyvyn lasku. Merkittävä eteisväliseinäaukko pyritään sulkemaan ennen kouluikää, ei kuitenkaan yleensä ennen kuin lapsi on 3-4 vuoden ikäinen, sillä osalla potilaista aukko voi pienentyä ensimmäisten elinvuosien aikana. Toisaalta sulku katetriteitse (verisuonta pitkin) ilman leikkausta on usein mahdollinen vasta, kun lapsi on yli 15 kg painoinen.

Verisuonta pitkin tehtävässä sulussa viedään katetri nivusen kautta eteisaukon kohdalle ja aukko suljetaan sulkulaitteella jossa on kaksi levyä. Jos aukko on kovin suuri verrattuna lapsen kokoon tai jos eteisväliseinässä on useita aukkoja, eteisväliseinäaukko voidaan sulkea vain leikkaamalla. Hoitotulokset ovat erinomaisia ja yleensä sydän voidaan katsoa täysin terveeksi onnistuneen sulun jälkeen. Sulkutoimenpiteen jälkeen lapsipotilaita kuitenkin seurataan harvakseltaan kasvuiän ajan.

Päivitetty  31.5.2017