Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko

Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko

Tulosta

Avainsanat: AVSD (en. atrio-ventricular septal defect). Oikovirtausyhteys.


Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko (Atrio-Ventricular Septal Defect, AVSD) tarkoittaa synnynnäistä kehityshäiriötä, jossa eteisten ja kammioiden välillä on yhtenäinen aukko. Se on yleinen tiettyjen syndroomien, kuten Downin syndrooman (trisomia 21) yhteydessä.

Epätäydellinen AVSD on laaja aukko eteisten välissä ilman kammioväliseinäaukkoa. Lisäksi vasemmassa eteis-kammioläpässä on halkio, joka suljetaan korjausleikkauksen yhteydessä. Tästä viasta käytetään myös nimitystä ASD primum. Täydellisessä eteiskammioväliseinän puutoksessa on poikkeavasti vain yksi yhtenäinen eteis-kammioläppä eli yksi suuri läppä johtaa kumpaankin sydämen kammioon. Läppäpurjeiden rakenne voi vaihdella eri potilaiden välillä suuresti. Rakenne määrittelee pitkälti potilaan pitkäaikaisennusteen. Vaikeasti epämuodostunutta läppää ei pystytä korjaamaan normaalisti toimivaksi, vaikka eteiskammioväliseinän aukot voidaan sulkea.

Hoito

AVSD:n hoito on aina kirurginen. Potilaat ovat usein oireisia jo imeväisiässä, koska sekä eteis-, että kammiotasolla tapahtuu oikovirtausta johtaen liialliseen keuhkokiertoon. Ensimmäisten elinviikkojen aikana leikkaushoitoa odotettaessa oireita voidaan hoitaa nesteenpoistolääkityksellä (diureetit), turvaamalla potilaan riittävä energiansaanti ravitsemuslisillä ja tarvittaessa käyttämällä nenämahaletkua. Täydelliseen eteiskammioväliseinäaukkoon liittyy merkittävä riski keuhkovaltimopaineen kohoamiselle, jonka vuoksi vika pyritään korjaamaan 2-6 kuukauden iässä. Osittainen AVSD (ASD primum) pyritään korjaamaan 1-2 vuoden iässä. Mikäli eteis-kammioläppä pystytään korjaamaan toiminnallisesti hyväksi, on potilaiden sydänvian ennuste hyvä.

Päivitetty  31.5.2017