Ravitsemus

​Riittävä ja monipuolinen ruokavalio on olennainen osa sydänlapsen hoitoa. Ravitsemushoidon tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen sydänviasta huolimatta sekä monipuolinen ja iänmukainen ruokavalio. Sydänvian tyyppi, vaikeusaste ja kirurgisen korjauksen vaihe vaikuttavat lapsen ravinnontarpeeseen.

 

Sydämen vajaatoiminta ja ravitsemus vauvalla

Vaikeissa sydänvioissa ja sydämen vajaatoiminnassa energiantarve on normaalia suurempi ja syömiseen liittyvät pulmat yleisiä. Näissä tilanteissa tarvitaan tiivistä kasvun seurantaa ja tehostettua ravitsemushoitoa. Ravitsemushoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti, ravitsemusterapeutin ja lääkärin seurannassa.

 


Edellinen sivuSeuraava sivu