Hoito ja tutkimus

​Tälle sivulle on koottu erilaisia lasten harvinaisten sydänsairauksien hoitoon ja tutkimukseen liittyviä ohjeita ja opastusvideoita.

Marevan-hoito ja INR-kotiseuranta

Osa synnynnäistä sydänvikaa sairastavista lapsista ja nuorista tarvitsee pitkäaikaista veren hyytymistä estävää lääkitystä. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas ja hänen läheiset hallitsevat hoidon periaatteet ja kotiseurannan toteuttamisen.

Ravitsemus

Riittävä ja monipuolinen ruokavalio on olennainen osa sydänlapsen hoitoa. Ravitsemushoidon tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen sydänviasta huolimatta sekä monipuolinen ja iänmukainen ruokavalio. Sydänvian tyyppi, vaikeusaste ja kirurgisen korjauksen vaihe vaikuttavat lapsen ravinnontarpeeseen.

Sydämen vajaatoiminta ja ravitsemus vauvalla

Vaikeissa sydänvioissa ja sydämen vajaatoiminnassa energiantarve on normaalia suurempi ja syömiseen liittyvät pulmat yleisiä. Näissä tilanteissa tarvitaan tiivistä kasvun seurantaa ja tehostettua ravitsemushoitoa. Ravitsemushoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti, ravitsemusterapeutin ja lääkärin seurannassa.

Liikunta

Sydänvikaa sairastavalle lapselle ja nuorelle liikunta on tärkeää kasvun, kehityksen ja terveyden kannalta. Liikuntaa tarvitsee harvoin rajoittaa, sen sijaan sydänlapsia tulisi kannustaa ja rohkaista liikkumaan omien voimien sallimissa rajoissa. Lisätietoa ja liikuntavinkkejä Lapsen sydänsairaus ja liikunta.

Leikkauspolku

Sydänleikkaukseen tulo jännittää niin lapsia kuin vanhempiakin. Sydänlapset ja -aikuiset ovat tuottaneet Amanda ja Tomi -videon, joka kertoo sydänleikkauksen eri vaiheista sairaalaan tulosta kotiinlähtöön saakka.

Magneettitutkimus, MRI

Oheinen Hyksin Lastenklinikalla kuvattu opastusvideo lapsipotilaan pään magneettitutkimuksesta kertoo samalla yleisesti ko. tutkimuksen kulun.

Sydämen katetrointi

Lapselle on tulossa sydämen katetrointi. Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä kaikkea tuolloin tapahtuu? Entä mitä tulee huomioida ennen ja jälkeen toimenpiteen?

Päivitetty 2.5.2017 12:10