Hoito ja tutkimukset

​Tälle sivulle on koottu erilaisia harvinaisten suonipoikkeavuuksien hoitoon ja tutkimukseen liittyviä ohjeita ja opastusvideoita.

Magneettitutkimus, MRI

Oheinen Hyksin Lastenklinikalla kuvattu opastusvideo lapsipotilaan pään magneettitutkimuksesta kertoo samalla yleisesti ko. tutkimuksen kulun.

Hoitotekstiili

Verisuonipoikkeavuuksien hoidossa lääkinnällisillä hoitotekstiileillä pyritään parantamaan laskimopaluuta ja imunestevirtausta, jonka vuoksi niissä on asteittain aleneva paine. Videolla tarkemmin hoitotekstiilien hankinnasta, käytöstä ja niiden hoidosta.

Klexane-hoito

Pitkäaikaisen Klexane-hoidon tavoitteena on ehkäistä verisuonitukoksia heikentämällä veren hyytymiskykyä. Kun potilaan yleisvointi on hyvä eikä verenvuodolle altistavia tekijöitä esiinny, hoito voidaan toteuttaa kotona. Oheisella videolla lastenhematologi ja -ontologi Minna Koskenvuo kertoo Klexane-hoidon toteutuksesta ja siinä huomioitavista asioista.

Hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi avainasemassa on hoidon toteuttaminen lääkärin määräämällä tavalla. Tehdasvalmisteisen esitäytetyn ruiskun käyttö helpottaa pistoshoidon toteutusta. Ennen pistämistä tulee tarkistaa silmämääräisesti lääkkeen ulkonäkö, sen päiväys ja annoskoon oikeellisuus. Oikea pistostekniikka on oleellista. Oheisella videolla opastetaan, kuinka Klexane-pistos otetaan esitäytetyllä ruiskulla.