Perinnöllisyysneuvonta

Suuri osa aikuisten ja valtaosa lasten lihastaudeista ovat perinnöllisiä. Siksi perinnöllisyyslääkäri on usein mukana jo diagnoosin selvittelytyössä. Perinnöllisyysneuvonnassa käydään läpi taudin luonnetta, ilmentymiä, potilaalle järjestettävää seurantaa ja tukitoimia. Keskustellaan myös periytymistavasta ja siitä, voivatko potilaan perheenjäsenet tai muut sukulaiset sairastua samaan tautiin.

Perinnöllisyysneuvontaa tarjoavat kaikki yliopistosairaalat ja Folkhälsanin perinnöllisyysklinikka, viimeksi mainittu pääasiassa ruotsin kielellä.

Katso lisää