Kuntoutuminen

Neuromuskulaarisairaudet voivat vaikuttaa toimintakykyyn ja heikentää edellytyksiä toimia arjessa. Kuntoutujan oma aktiivisuus on kuntoutumisen avaintekijä. 

​Neuromuskulaarisairaus voi aiheuttaa moninaisia oireita, jotka vaikeuttavat edellytyksiä selviytyä arjen tehtävistä. Mahdollisia toimintakyvyn muutoksia ja kuntoutustarvetta arvioidaan heti sairastumisen jälkeen. Toimintakykyä voidaan tukea suunnitelmallisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella.

Kuntoutujan oma aktiivisuus on kuntoutumisen avaintekijä. Kuntoutuminen on muutoksen käsittelyä ja oppimista. Kuntoutuminen on kuin matka.

Matkan varrella tarvitaan rinnalla kulkijoita. Tarpeen mukaan kuntoutumisen matkalla on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Ammattihenkilöiden lisäksi tarvitaan läheisten apua ja laajempaa tukiverkostoa. Tukea kuntoutumiseen voi hakea yhdistysten ja järjestöjen sekä Kelan kautta.

Muualla Terveyskylässä

Kuntoutumistalosta löydät monipuolisesti tieto kuntoutumisesta. Lue sieltä muun muassa eri kuntoutuspalveluista ja terapiamuodoista ja kuntoutujan tukiverkostosta

Lasten kuntoutuksesta

Muualla Terveyskylässä

Lapsen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen arjessa ja kehityksen poikkeavuudesta aiheutuvan haitan lieventäminen. Lastentalosta löydät tietoa lasten kuntoutuksesta.

Lastentalo/Mitä on lasten kuntoutus?

Lastentalo/Arki kuntouttaa − kuntoutusvinkkejä kotiin