Hoito ja tutkimukset

Elinsiirtoon päädytään, kun muut hoitokeinot oman elimen toiminnan ylläpitämiseksi eivät enää riitä. Elinsiirtoleikkauksessa luovutettu elin kytketään osaksi omaa elimistöä. Siirrännäisen yleensä nopeasti käynnistyvä toiminta korjaa elimistön tasapainon, joka on häiriintynyt oman elimen toiminnan hiipuessa. Samassa elinsiirtoleikkauksessa oma vaurioitunut elin poistetaan (poikkeuksena ovat munuaiset, joiden poisto ei aina ole tarpeen).

Hyljintäreaktio ja sen estäminen

Elinsiirrossa elimistöön tulee itselle vierasta kudosta, johon puolustusjärjestelmä reagoi samantapaisesti kuin taudinaiheuttajiakin (mm. virukset ja bakteerit) kohtaan eli se pyrkii tuhoamaan vieraana tunkeilijana pitämänsä kudoksen. Tätä reaktiota kutsutaan hyljinnäksi. Jos hyljintää ei estetä, puolustusjärjestelmä tuhoaa uuden kudoksen nopeasti. Tämän vuoksi elinsiirron jälkeen hyljinnänestolääkitys (eli ”immunosuppressiivinen” lääkitys) on välttämättömyys koko loppuelämän ajan. Hyljinnänestolääkitystä on tarpeen seurata ja säädellä säännöllisesti, kuten myös siirretyn elimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Hyljinnänestolääkitys vaikuttaa elimistöön kokonaisvaltaisesti, jonka vuoksi siihen mahdollisesti liittyvät haittavaikutukset on huomioitava.

Hoito ja seuranta elinsiirron jälkeen

Elinsiirron jälkeen säännölliset lääkärin vastaanotot ja laboratoriotutkimukset ovat välttämättömiä. Niillä turvataan sekä siirretyn elimen mahdollisimman hyvä toiminta että lapsen kasvu ja kehittyminen. Elinsiirron jälkeen tavoitteena on, että lapsi pystyisi osallistumaan iänmukaiseen toimintaan, kuten päivähoitoon ja koulunkäyntiin. Monia harrastuksia on usein mahdollista jatkaa tai aloittaa. Jokaisen elinsiirtoon päätyvän lapsen tilanne on aina yksilöllinen, joten hoito sekä tulevaisuuden suunnitelmat tehdään henkilökohtaisesti jokaisen lapsen erityistarpeet huomioiden.

Suomessa lasten elinsiirtotoiminta alkoi vuonna 1986 munuaisensiirrolla. Sen jälkeen toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Nykyisin munuaisensiirtoja tehdään lapsille 10 – 15 vuosittain, maksansiirtoja 5 – 10 ja sydämensiirtoja 3 – 5.​ Lasten elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan, jossa alla oleva lasten munuaissiirrosta kertova videosarja on kuvattu.

Muualla Terveyskylässä

Terveyskylän Munuaistalosta löydät lisätietoa munuaisenluovuttamisesta, munuaissiirrosta ja elämästä siirteen kanssa. Pääset tästä linkistä Munuaissiirto -osioon.

Aivotalosta löydät lisää tietoa elinluovutuksesta, elinsiirroista ja elinluovutustahdosta. Pääset tästä linkistä Elinluovutus -osioon.


 

Katso lisää